Casino
Live
Promoties
Support
Nieuws

Jouw sessie is verlopen

Welkom terug!

Log opnieuw in

E-mail

Wachtwoord
Geboortedatum

Inloggen
Wachtwoord vergeten? Creëer account

Wachtwoord vergeten

Vul alsjeblieft je e-mailadres in. We sturen binnenkort instructies voor het opnieuw instellen van het wachtwoord.

Jouw e-mailadres
Versturen
Log hier in Creëer account

Two Factor Authentication

Please enter the code that was just send to you by sms or email

Your code
Versturen

Algemene voorwaarden

 1. Introductie
  1. De Algemene Voorwaarden welke in dit document worden gedefinieerd, bepalen het gebruik van de spellen (de 'Spellen') die worden aangeboden via www.onecasino.com en de andere URL's, apps voor mobiele telefoons of andere producten en diensten die in licentie zijn gegeven aan, eigendom zijn van of worden aangeboden door OneCasino Limited (de 'Website') (gezamenlijk de 'Dienst'). Deze Algemene Voorwaarden moeten door u worden aanvaard bij registratie en enkel nadat u deze Algemene Voorwaarden hebt aanvaard, zult u voor geld mogen spelen.
  2. Deze Algemene Voorwaarden, de regels die van toepassing zijn op elk spel op de Website (de 'Spelregels') en elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, evenals alle richtlijnen of regels die op de Website terug te vinden zijn, vormen de overeenkomst en afspraak tussen de Partijen en regelen de contractuele relatie tussen OneCasino Limited en de accounthouder van de dienst (de 'Accounthouder') (en worden in dit document gezamenlijk de 'Overeenkomst' genoemd). Lees de Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) aandachtig en zorg ervoor dat u alles begrijpt. Indien u het niet eens bent met de inhoud ervan, verzoeken wij u om geen gebruik meer te maken van de Dienst.
  3. In deze Algemene Voorwaarden wordt OneCasino Limited aangeduid als 'OneCasino', 'wij', 'ons' of 'onze' en wordt de Accounthouder afwisselend aangeduid als 'u' en 'uw', waar en wanneer dit van toepassing is.
 2. Definities
  1. ‘Account’ verwijst naar het account dat de Speler bij ons heeft.
  2. 'Overeenkomst' verwijst naar de Algemene Voorwaarden, de Spelregels, de Algemene Bonusvoorwaarden en alle regels of richtlijnen die op de Website terug te vinden zijn of op een andere wijze aan de Speler zijn meegedeeld.
  3. 'Spel(len)' verwijst naar de online spellen die door OneCasino worden aangeboden via de Website.
  4. 'Spelregels' verwijst naar specifieke regels die van toepassing zijn op elk Spel dat beschikbaar is op de Website, of die kunnen worden opgevraagd bij de klantenservice.
  5. 'Groepsmaatschappijen' verwijst naar, met betrekking tot OneCasino, elke moedermaatschappij en dochteronderneming van OneCasino.
  6. 'Website(s)' verwijst naar www.onecasino.com en downloadbare software waarvoor wij een licentie hebben of die onze eigendom is, wanneer daartoe toegang wordt gemaakt via een netwerk of apparaat.
  7. 'Privacybeleid' verwijst naar een gelijknamig document dat op de Website wordt gepubliceerd en van tijd tot tijd op dezelfde wijze kan worden gewijzigd.
  8. 'Software' verwijst naar software die eigendom is van of toegestaan is door of aan Ons.
  9. "Algemene Voorwaarden" zijn gedefinieerd als de algemene voorwaarden beschreven in dit document. Deze voorwaarden kunnen worden aangepast.
  10. 'Speler' verwijst naar de natuurlijke persoon die zich via de Website een Account heeft geregistreerd om aan Spellen deel te nemen.
  11. 'CRUKS' verwijst naar het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, een instrument om het proces van vrijwillige en onvrijwillige uitsluiting van kansspelen te vergemakkelijken. Een speler kan zichzelf registreren in het CRUKS en de Nederlandse Kansspelautoriteit kan een speler vrijwillig of onvrijwillig registreren. Bij de registratie van uw account moeten wij controleren of u in het CRUKS bent geregistreerd.
  12. 'Klantenservice' verwijst naar de klantenservice van OneCasino Ltd, die voor u beschikbaar is via de contactgegevens op de Website.
 3. Algemeen
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gelijkelijk van toepassing ongeacht of toegang wordt verschaft tot de Dienst via telefoon, desktop browser, mobiele browser, mobiele telefoon, tablet of enig ander apparaat.
  2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang en prevaleren zij in geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en enige andere inhoud of document waarnaar wordt verwezen en/of dat deel uitmaakt van de Overeenkomst.
  3. One Casino Limited is een vennootschap naar Maltees recht met ondernemingsnummer C 73399 en heeft haar maatschappelijke zetel in 5, Villa Venezia - Triq ir-Rampa ta’ Ta’ Xbiex - Ta’ Xbiex - XBX 1034 - Malta.
  4. OneCasino Limited is gelicentieerd en gereguleerd door:
   1. de Malta Gaming Authority (MGA) om kansspeldiensten van het type 1 aan te bieden onder licentienummer MGA/B2C/327/2016
   2. de Deense Kansspelautoriteit (Spillemyndigheden) onder licentienummer J.nr: 20-18947.
   3. de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) onder licentienummer 2161/01.272.534
  5. Bij het aanbieden van de spellen kan OneCasino gebruikmaken van software van derden.
  6. Deze versie van de Algemene Voorwaarden dateert van: July 31st, 2023. Zij is geldig totdat een nieuwe versie op de Website is geplaatst en door de Accounthouder is aanvaard in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
  7. Voor alle duidelijkheid: de Overeenkomst is van toepassing op het spelen van Spellen via alle platformen en apparaten die deze toegang mogelijk maken.
  8. OneCasino behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen om een aantal redenen, waaronder om te voldoen aan toepasselijke wetten en reglementen, alsook andere regelgevende vereisten. Bijgevolg kunnen wij de Overeenkomst te allen tijde wijzigen. Wanneer echter een substantiële wijziging wordt aangebracht aan de Algemene Voorwaarden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via een bericht op de Website bij het inloggen op het Account en voordat de wijzigingen van kracht worden. Na ontvangst van de kennisgeving moet u opnieuw bevestigen dat u de inhoud ervan aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met de bijgewerkte Algemene Voorwaarden, zult u de Dienst niet langer kunnen gebruiken. De volledige Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de homepagina van de Website. Het is altijd aanbevolen dat u de Algemene Voorwaarden verifieert vóór gebruik van de Dienst, om er zeker van te zijn dat u ermee instemt. Alle versies zijn gedateerd en voorzien van een tijdstempel.
  9. De wijzigingen waarnaar is verwezen in het voorgaande artikel, worden onmiddellijk van kracht nadat zij op de Website zijn geplaatst. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de specifieke spelregels voor elk Spel waaraan u wilt deelnemen, na te kijken om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen telkens wanneer u speelt. Bovendien is het altijd raadzaam om deze Algemene Voorwaarden en de Spelregels van de Spellen waaraan u deelneemt, regelmatig na te kijken, om de inhoud ervan niet te vergeten.
  10. U moet de Algemene Voorwaarden (en de integrale Overeenkomst) volledig lezen en begrijpen voordat u een Account registreert. Indien u niet akkoord gaat met enig onderdeel van de Overeenkomst, moet u onze Dienst niet of niet meer gebruiken.
  11. Deze Algemene Voorwaarden worden van toepassing wanneer u zich registreert en uw registratiegegevens bevestigt in het registratieproces op de Website. Door een Account te registreren gaat u ermee akkoord dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en begrepen. Door onze Dienst te gebruiken, bevestigt u dat u de inhoud ervan hebt aanvaard en ermee instemt.
  12. U erkent verder dat u door uw registratie en gebruik van onze Dienst ook gebonden bent aan de Spelregels, en dat u geacht wordt om deze spelregels te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. U kunt de regels van specifieke spellen vinden op de ‘Spelregels’ pagina.
  13. Deze Algemene Voorwaarden kunnen in verschillende talen worden gepubliceerd en moeten dezelfde beginselen weergeven. Dit is voor informatieve doeleinden en om de Accounthouder te helpen. Het is echter alleen de Nederlandse versie die de wettelijke basis vormt voor de relatie tussen u en OneCasino. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie en de niet-Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse versie steeds voorrang hebben.
 4. Verplichtingen
  1. Bij het aanbieden van de spellen kan OneCasino gebruikmaken van software van derden.
  2. U kunt te allen tijde slechts één Account openen op de Website. OneCasino behoudt zich het recht voor om elk dubbel Account te beëindigen.
  3. Indien u meer dan één Account opent of probeert te openen, om welke reden ook, kan OneCasino naar eigen goeddunken één of alle Accounts blokkeren of sluiten. OneCasino kan ook naar eigen goeddunken alle geplaatste weddenschappen of opgebouwde bonussen in de dubbele Accounts nietig verklaren. Indien OneCasino beslist om één Account open te houden, dan zal het het eerste Account zijn die u bij OneCasino hebt geopend en waarop uw eventuele resterende stortingen zullen worden overgeboekt.
  4. Als u merkt dat u meer dan één geregistreerd Account hebt, dan moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen. Als u dit niet doet, kan uw Account worden geblokkeerd en/of gesloten. Indien wij van mening zijn dat meerdere Accounts per vergissing werden geopend, kan OneCasino, naar eigen goeddunken, ermee instemmen om het resterende saldo van uw extra Account(s) bij te schrijven op het eerste Account die u bij ons zou hebben geopend.
  5. Personen die jonger zijn dan 18 jaar, mogen zich niet inschrijven voor een Account en niet deelnemen aan de Spellen. U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar of voldoet aan een hogere wettelijke minimumleeftijd zoals bepaald in het rechtsgebied waarin u woont, en volgens de wetten die op u van toepassing zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te weten of online gokken legaal is in het land waar u woont. Het kan een strafbaar feit zijn om te gokken als u minderjarig bent.
  6. Registratie als Speler moet gebeuren door het verstrekken van een gebruikersnaam en wachtwoord en persoonlijke informatie zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, e-mailadres, telefoonnummer, burgerservicenummer (BSN), het bankrekeningnummer en andere informatie die bij de registratie van het Account wordt gevraagd.
  7. OneCasino is verplicht om de identiteit en de contactgegevens van een Speler te verifiëren wanneer hij zich registreert voor een Account. De Speler zal OneCasino alle relevante (persoonlijke) informatie en documenten bezorgen die OneCasino hiervoor vraagt. Als er discrepanties zijn tussen de informatie die de Speler verstrekt, en de verstrekte documentatie, wordt het Account niet geactiveerd.
  8. U bent als enige verantwoordelijk voor de gegevens in uw Account en het gebruik van uw Account via deze gegevens. Dit omvat maar is niet beperkt tot de gebruikersnaam en het wachtwoord en/of andere middelen om toegang te krijgen tot uw Account via de respectieve Website. Wanneer u een vermoeden hebt dat dergelijke informatie gecompromitteerd is, moet u OneCasino informeren en de nodige maatregelen nemen om ongeoorloofde toegang tot een deel van uw Account of fondsen te verbieden of te voorkomen.
  9. OneCasino valideert het burgerservicenummer (BSN) van de Speler in het Nederlandse BSN-register. Als er discrepanties zijn tussen de informatie die de Speler verstrekt, en de informatie in het BSN-register, zal het Account niet geactiveerd worden.
  10. Bij de registratie van een Account bent u verplicht om de grenzen van uw speelgedrag en uw verwachte speelomvang met betrekking tot de Spellen op te geven, namelijk de maximale duur van de toegang tot de spelersinterface per dag, week of maand; de maximale stortingen op het Account per dag, week of maand; en het maximaal beschikbare tegoed op het Account.
  11. OneCasino heeft het recht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de limieten bedoeld in punt 4.7 niet kunnen worden overschreden.
  12. U garandeert dat alle informatie die bij de registratie van het Account wordt verstrekt, juist, nauwkeurig en volledig is, en overeenstemt met de naam/namen op de creditcard en/of bankrekening die voor de stortingen en betalingen van winsten worden gebruikt.
  13. OneCasino zal een persoon niet als Speler registreren of kan een reeds bestaand Account beëindigen indien OneCasino verneemt, weet of vermoedt dat de voorwaarden vermeld in punt 4.6, 4.10 en/of 4.12 onjuist, onnauwkeurig, vals of onvolledig zijn of zijn geworden.
  14. Bij registratie zal OneCasino nagaan of u in het CRUKS bent geregistreerd. Spelers die in het CRUKS zijn geregistreerd, mogen niet spelen, noch zich registreren voor een Account.
  15. OneCasino zal het Account van de Speler registreren nadat is vastgesteld dat er geen bezwaren zijn tegen de registratie van die Speler op basis van de toepasselijke regels en voorschriften, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de Sanctiewet 1977.
  16. Het is Uw verantwoordelijkheid dat alle (persoonlijke) informatie die in het kader van de registratie van het Account wordt verstrekt, correct is en actueel wordt gehouden. Indien er wijzigingen zijn in de informatie die de Speler verstrekt in verband met het Account, is de Speler verplicht om zijn persoonlijke informatie in het Account onmiddellijk te wijzigen via de Website of door contact op te nemen met de Klantendienst. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om na te gaan of de aangebrachte wijzigingen correct zijn.
  17. Ontbrekende of onvolledige informatie kan betekenen dat een geselecteerde actie niet kan worden uitgevoerd, inclusief dat de Speler niet aan het Spel kan deelnemen, of dat er geen geld op de bankrekening van de Speler kan worden gestort. Bovendien vervallen de winsten in alle gevallen.
  18. Een Account kan alleen worden aangehouden door een natuurlijke persoon. Accounts zijn niet overdraagbaar en het is voor Spelers verboden om Accounts van andere Spelers te verkopen, over te dragen of over te nemen.
  19. U moet onze Dienst gebruiken namens uzelf en niet namens een andere persoon of entiteit. Een Account kan alleen worden aangehouden door een natuurlijke persoon. Voor alle duidelijkheid: bedrijfsrekeningen zijn niet toegestaan. Bovendien mag u geen enkele andere natuurlijke persoon toegang verlenen tot uw Account en/of er gebruik van laten maken, of een prijs aanvaarden of toegang verlenen tot en deelnemen aan de diensten van OneCasino. U begrijpt dat u volledig aansprakelijk zult zijn voor alle verliezen die een derde partij op uw Account oploopt en u moet ons onmiddellijk informeren als u vermoedt dat een derde partij toegang heeft gekregen tot uw Account. U moet dan de juiste maatregelen nemen om ongeoorloofde toegang tot enig deel van uw Account of fondsen te verbieden of te voorkomen en u moet ons alle hulp verlenen bij ons onderzoek in deze zaak.
  20. U mag uitsluitend in uw persoonlijke, niet-professionele hoedanigheid, uitsluitend voor recreatieve en amusementsdoeleinden en in overeenstemming met alle wetten, regels en voorschriften, indien en voor zover van toepassing, aan de Spellen deelnemen.
  21. U bent zich ervan bewust dat het recht op toegang tot en gebruik van onze Dienst in bepaalde landen als illegaal kan worden beschouwd of dat toegang tot onze Dienst vanuit bepaalde landen beperkingen kan opleggen vanwege de status van een dergelijk land in een erkende index of ranglijst op het gebied van financiële criminaliteit. U bent verantwoordelijk voor het bepalen of uw toegang tot en het gebruik van onze Dienst in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving in uw land en u garandeert ons dat gokken niet illegaal is in het gebied waar u verblijft. OneCasino verbiedt ook personen die zich in bepaalde rechtsgebieden bevinden (met inbegrip van tijdelijke bezoekers) of er wonen. Voor alle duidelijkheid: toegang en registratie vanuit landen die niet zijn opgenomen in de dropdownopties die beschikbaar zijn bij de registratie, is strikt verboden. Uw deelname aan de Spellen in een rechtsgebied waar dergelijke deelname bij wet verboden is, of in een rechtsgebied dat, ook al is deelname niet verboden, kan leiden tot het opleggen van beperkingen aan uw deelname en/of toegang tot de Spellen op welke wijze ook, mag geen invloed hebben op inzetten of betalingen aan en opgelopen ten gunste van OneCasino.
  22. Het is u niet toegestaan om geld van uw Account over te maken naar andere Accounthouders, noch om geld van andere Accounthouders op uw Account te ontvangen. Accounts zijn niet overdraagbaar, en het is Accounthouders verboden om Accounts van andere Accounthouders te verkopen, over te dragen of over te nemen.
  23. Als Accounthouder bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste persoonlijke gegevens aan OneCasino. Met het oog daarop gaat u ermee akkoord dat alle informatie die u ons geeft, zoals maar niet beperkt tot, een adres en e-mailadres, volledig en waarheidsgetrouw is, en dat u OneCasino onmiddellijk op de hoogte brengt als dergelijke informatie wijzigt. U wordt hierbij ervan geïnformeerd dat wij verificatieprocedures uitvoeren en, indien OneCasino vaststelt dat u ons geen correcte informatie hebt verstrekt, behouden wij ons het recht voor om het Account te blokkeren en te weigeren om terugbetalingen of winsten te verwerken.
  24. U kunt alleen aan een Spel deelnemen als u voldoende geld op uw Account heeft staan voor een dergelijke deelname.
  25. Het is u niet toegestaan gelden te gebruiken welke zijn verkregen of zijn verbonden met illegaliteit en specifiek welke afkomstig zijn van een illegale activiteit of bron. Wij behouden ons bovendien het recht een Account te sluiten, een Accounthouder uit te sluiten en alle gelden vast te houden waarvan de Accounthouder redelijkerwijs verdacht wordt te hebben verworven via of in direct verband staat met frauduleuze activiteiten waaronder, maar niet beperkt tot, het gebruik van gefalsificeerde creditcards of account nummers, chip dumping, software exploitatie, vervalsingen, collusie en het gebruik of indienen van data of documenten welke zijn vervalst, gestolen of op een andere manier verduisterd.
  26. U bent zelf als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle rapporteringsprocessen met betrekking tot de betaling van belastingen en/of andere vergoedingen die in rekening kunnen worden gebracht op winsten die u van OneCasino ontvangt, indien en waar van toepassing.
  27. Met betrekking tot stortingen en opnames van gelden op en van uw Account, erkent u dat u alleen gebruik zult maken van creditcards en andere financiële instrumenten die geldig zijn en uitgegeven zijn door wettige instellingen en die wettelijk aan u toebehoren. Wij behouden ons het recht voor om het gebruik van creditcards en bankrekeningen van bedrijven te verbieden.
  28. U begrijpt en erkent dat het u niet is toegestaan om op krediet deel te nemen aan Spellen die door OneCasino worden aangeboden.
  29. U begrijpt en erkent dat u door deel te nemen aan de Spellen, het risico loopt om geld dat op uw Account is gestort, te verliezen. Indien u dit niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u vriendelijk om geen gebruik te maken van onze Dienst.
  30. U verklaart dat u niet betrokken bent en het niet rechtstreeks zult zijn bij enige frauduleuze, heimelijke, manipulatieve of andere onwettige activiteit met betrekking tot uw deelname of die van derden aan een van de Spellen en dat u voor uw deelname aan een van de Spellen geen software-ondersteunde methoden of technieken of hardware zult gebruiken. Wij behouden ons hierbij het recht voor om alle weddenschappen ongeldig te verklaren en naar eigen goeddunken te handelen met alle fondsen, indien wij dergelijk gedrag vermoeden. Bovendien moet elke Accounthouder die redelijke gronden heeft om te vermoeden dat een andere Accounthouder een oneerlijk voordeel heeft door vals te spelen of samen te spannen, dit melden aan OneCasino door een e-mail te sturen naar complaints@onecasino.com.
  31. Wij bieden als onderdeel van onze Diensten een live chat en telefoondienst aan via welke u kunt communiceren met onze klantenservicemedewerkers. Alle gesprekken zullen worden opgenomen. Beledigend of obsessief taalgebruik wordt niet getolereerd. Het gebruik van de live chat en de telefoondienst dient betrekking te hebben op onze Diensten en vragen met betrekking tot deze, in de mate dat u communiceert in overeenstemming van deze algemene voorwaarden. U dient beleefd te zijn jegens andere Accounthouders welke gebruik maken van de website.
  32. U verklaart dat u niet wordt beperkt door enige vorm van handelingsonbekwaamheid.
  33. U zult het IP-adres en/of de geolocatie van het toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, niet verhullen of op enige andere manier verstoren of stappen ondernemen om te voorkomen dat OneCasino uw echte IP-adres en/of geolocatie van het toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten, correct identificeert.
 5. Uw Account
  1. Om weddenschappen te kunnen plaatsen en geld te kunnen storten, moet u zich eerst persoonlijk bij ons registreren en een Account openen.
  2. Als onderdeel van het registratieproces moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord kiezen om in te loggen op de Website. Het is uw eigen en exclusieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw inloggegevens veilig worden bewaard. U mag uw inloggegevens aan niemand bekendmaken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor misbruik of oneigenlijk gebruik van uw Account door derden als gevolg van uw opzettelijke of onopzettelijke, actieve of passieve bekendmaking van uw inloggegevens aan derden.
  3. OneCasino behoudt zich het recht voor om achtergrondcontroles uit te voeren voor elke Accounthouder en alle relevante documentatie op te vragen, op elk moment en om welke reden ook (inclusief maar niet beperkt tot) elk onderzoek naar de identiteit van de Accounthouder, elke kredietcontrole uitgevoerd op de Accounthouder of elk noodzakelijk onderzoek naar de persoonlijke geschiedenis van de Accounthouder. De basis voor dergelijke onderzoeken is afhankelijk van het specifieke geval, maar kan onder meer bestaan uit (maar niet uitsluitend) verificatie van de registratiegegevens van de Accounthouder, zoals naam, adres en leeftijd, beroep, verificatie van de financiële transacties van de Accounthouder, financiële draagkracht, bron van vermogen, bron van fondsen en/of gokactiviteiten. OneCasino is niet verplicht om de Accounthouder te informeren over een dergelijk onderzoek. Daarbij kan een beroep worden gedaan op specifieke bedrijven van derden, die de vereiste onderzoeken uitvoeren. OneCasino kan naar eigen goeddunken beslissen om een Account te beëindigen en alle fondsen op een dergelijke Account in te houden, op basis van een onderzoek met een negatieve uitkomst (naar eigen goeddunken bepaald).
  4. We staan meer dan één account toe voor elk huishouden, IP-adres en/of apparaat. Bonussen kunnen echter slechts aan één zo'n account worden toegekend. Als twee of meer accounts hetzelfde huishouden, IP-adres en apparaat delen, moet OneCasino worden geïnformeerd door de eigenaren van deze accounts. Mocht OneCasino niet op de hoogte worden gebracht, dan heeft OneCasino het recht om het betreffende account te sluiten.
  5. OneCasino behoudt zich het recht voor om een Account te allen tijde op te schorten of te beëindigen in gevallen waarin we kennis hebben of een redelijk vermoeden dat het voortzetten van de zakelijke relatie met u een negatieve invloed zou kunnen hebben op de licentie- en algemene regelgevende verplichtingen van OneCasino, naar eigen goeddunken en zonder enige uitleg.
  6. OneCasino behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken of op verzoek van een regelgevende instantie of een aanbieder van betaaldiensten en zonder enige uitleg een Account te weigeren of te sluiten. Alle contractuele verplichtingen die reeds door OneCasino zijn aangegaan, zullen echter, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke rechten van OneCasino, dienovereenkomstig worden nagekomen.
  7. OneCasino staat het gebruik van robotachtige, geautomatiseerde, mechanische, elektronische of andere apparaten om geautomatiseerde beslissingen te nemen in een Spel niet toe, ongeacht of dit gebruik door u of door derden wordt gepoogd of beïnvloed. Indien wij een redelijk vermoeden hebben dat een dergelijk apparaat wordt gebruikt op de Website, behouden wij ons het recht voor om elke weddenschap waarvan wij vermoeden dat hiervoor gebruik is gemaakt van een dergelijk apparaat, nietig te verklaren en de Accounthouder uit te sluiten van elke promotie of wedstrijd waarbij wij vermoeden dat een dergelijk apparaat is gebruikt. Het is ook verboden om een externe bron te gebruiken die bedoeld is om een Accounthouder een oneerlijk voordeel te geven ten opzichte van andere Accounthouders. Dergelijke verboden externe bronnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, softwaretoepassingen en databases van derden, evenals websites, webgebaseerde databases, abonnementdiensten en de hulp van een andere persoon, ongeacht of die persoon ook een Accounthouder is. Wij kunnen ook het Account in kwestie in afwachting van een onderzoek opschorten en het Account naar eigen goeddunken beëindigen. OneCasino beschouwt het gebruik van dergelijke apparaten als fraude en behoudt zich het recht voor om op het moment van beëindiging elk saldo op het Account niet terug te betalen en alle lopende spellen te annuleren.
  8. Aanvullend bij het bovenstaande, mochten wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat u fraude hebt gepleegd of hebt proberen te plegen met betrekking tot uw (of een ander) Account, dan behouden wij ons het recht voor om elke gerelateerde transactie, elke bonus of elke andere promotie te annuleren zonder afbreuk te doen aan enige andere actie of verhaal die wij zelf zouden kunnen ondernemen. In deze Algemene Voorwaarden valt 'misbruik van Bonus' ook onder 'fraude'. Misbruik van Bonus omvat, maar is niet beperkt tot, het openen van meer dan één Account om aanspraak te maken op een extra bonus of voordeel.
  9. Als u uw Account wilt sluiten, kunt u dit te allen tijde doen door contact op te nemen met de Klantendienst via chat, ticket of telefoon op +356 27782188 onder voorbehoud van een correcte controle van het Account en andere controleprocessen. Geld op het Account wordt aan u overgemaakt. De effectieve sluiting van het Account komt overeen met de beëindiging van de Algemene Voorwaarden, maar alle reeds aangegane verplichtingen moeten wel worden nagekomen.
  10. Indien de gevraagde sluiting van het Account te maken heeft met bezorgdheid over een mogelijke gokverslaving, zal de Accounthouder dit melden aan OneCasino. Een Accounthouder die een Account sluit wegens gokverslaving, mag geen nieuw Account openen of proberen te openen. OneCasino is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgschade, mocht een individu erin slagen om een nieuw Account te openen. Wij behouden ons het recht voor om een Account die in strijd met deze regel werd geopend, te allen tijde te sluiten. De volledige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot Verantwoord Gokken (inclusief tijdelijke of onbepaalde opschorting van uw Account) zijn terug te vinden in Sectie 10.
  11. Alle communicatie tussen de Accounthouder en OneCasino wordt bijgehouden met het oog op de naleving, evenals ten behoeve van boekhoudkundige en financiële regelgeving. Wanneer een Account wordt gesloten, wordt verwante informatie over het Account tot vijf (5) jaar na de sluiting van het Account bewaard. Verwante informatie omvat (maar is niet beperkt tot) naam, adres, telefoon, e-mail en transactiegegevens van de Accounthouder. Na deze periode wordt alle informatie veilig gearchiveerd.
  12. U mag geen Account aanvragen of de Dienst gebruiken indien u of een lid van uw gezin bij OneCasino werkt of er in de afgelopen vijf (5) jaar heeft gewerkt. Voor de toepassing van deze Sectie 5 omvat 'werknemer' ook derde contractanten zoals licentiegevers, softwareleveranciers, ontwikkelaars of partners en alle personen die op enigerlei wijze aan ons verbonden zijn.
  13. OneCasino biedt geen diensten aan Accounthouders die geïdentificeerd zijn als politiek prominente personen (PEP). De controle van de PEP-status wordt uitgevoerd bij de registratie en u mag pas storten als de controle is uitgevoerd. Als u op enig moment als PEP wordt geïdentificeerd, wordt uw Account gesloten en wordt het resterende saldo aan echt geld geretourneerd (met inachtneming van de algemene wettelijke verplichtingen). Neem contact met ons op als u het niet eens bent met onze vaststelling van uw PEP-status.
  14. OneCasino heeft het recht om aanbieders van betaaloplossingen aan te stellen om namens haar op te treden, geld te ontvangen en/of te betalen met betrekking tot uw Account.
  15. U mag OneCasino niet behandelen als een financiële instelling en geen rente verwachten voor het geld op uw Account.
  16. Voor marketingdoeleinden kunnen wij gebruikersnamen publiceren op onze Website.
 6. Stortingen op uw Account
  1. Om aan Spellen te kunnen deelnemen, moet u geld overmaken naar uw Account. De Speler mag voor zijn Spelrekening maar één tegenrekening hebben. Alle betalingstransacties tussen de Speler en OneCasino verlopen uitsluitend via de Spelrekening.
  2. De Speler garandeert dat hij enkel debet- of creditcards en andere financiële instrumenten zal gebruiken die door OneCasino op de Website worden vermeld (zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd) en die in een lidstaat zijn gevestigd en die geldig en wettelijk aan de Speler toebehoren.
  3. Als kaarthouder bent u verplicht de wet- en regelgeving met betrekking tot online gokken in het land van de kaarthouder te kennen.
  4. Om volledige traceerbaarheid van uw aankopen/stortingen te garanderen, is het raadzaam om uw transacties bij te houden. Lees aandachtig de algemene voorwaarden.
  5. Wanneer u een Account opent, vereisen wij geen minimumstorting voordat u kunt inzetten of spelen. Voor opnames is echter een minimumstorting van € 0,01 vereist. Anders zullen wij van tijd tot tijd minimale en maximale stortingsniveaus vaststellen. U erkent dat u enkel met het bedrag van de beschikbare fondsen op uw Account mag inzetten en spelen. Als u dus wilt deelnemen aan kansspelen, moet u geld storten op uw Account. U kunt te allen tijde online een storting doen door gebruik te maken van de betaalmethoden die door ons worden aanvaard voor uw Account. Contant geld of cheques worden niet aanvaard. Het is mogelijk dat bepaalde betalingsmethoden niet beschikbaar zijn voor u, afhankelijk van bepaalde factoren zoals rechtsgebied en valuta.
  6. De minimale storting om uw eerste opname te bewerkstelligen is één eurocent (€ 0,01)
  7. Door geld op uw Account te storten (en onverminderd uw recht om het op te nemen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden), geeft u ons de opdracht en stemmen wij ermee in om het, samen met eventuele winsten, te bewaren voor het enige en specifieke doel om het te gebruiken (i) om eventueel in te zetten voor spellen en (ii) om eventuele vergoedingen of kosten te betalen voor het gebruik van de Dienst.
  8. Het storten van geld op uw Account zal te allen tijde gebeuren via de methoden vermeld op de Website, zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. De procedures, voorwaarden, beschikbaarheid en duur van de transacties kunnen variëren afhankelijk van het tijdstip, het land en de financiële instelling waarop een beroep wordt gedaan. Details over de termijnen voor opnames met betrekking tot de gebruikte betaalmethode zijn beschikbaar op de relevante pagina's van de Website, en zij kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.
  9. Gestorte gelden zijn beschikbaar op het Account binnen een redelijke termijn na de bevestiging van de uitgevoerde storting, tenzij extra controleprocedures zoals vermeld in punt 4.20 vereist zijn.
  10. OneCasino behoudt zich het recht voor om bijkomende procedures en middelen te gebruiken om uw identiteit te verifiëren, zowel voor als na het uitvoeren van stortingen op uw Account.
  11. Het Account van de Speler wordt door OneCasino, met uitzondering van correcties wegens technische problemen, alleen gecrediteerd met:
   1. geld afkomstig van de tegenrekening van die Speler of via betalingsinstrumenten die door OneCasino op de Website worden gespecificeerd, zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd;
   2. geld dat het resultaat is van het winnen van Spellen; of
   3. geld dat het resultaat is van gratis credits die aan die Speler zijn verstrekt.
  12. OneCasino zal het Account van de Speler niet crediteren met fondsen zoals beschreven in punt 6.9.1:
   1. voor zover dit een of meer van de door de Speler overeenkomstig punt 4.10 vastgestelde maxima zou overschrijden;
   2. als de mogelijkheid tot deelname is opgeschort;
   3. als de naam van de eigenaar van de tegenrekening niet overeenkomt met de naam van de geregistreerde Speler.
  13. Indien OneCasino ten onrechte winsten op uw Account bijschrijft die niet aan u toebehoren, of dit nu te wijten is aan een technische of menselijke fout of anderszins, blijft het bedrag eigendom van OneCasino en zal het van uw Account naar ons worden teruggestort. Wij behouden ons het recht voor om alle transacties die met dergelijke fondsen zijn uitgevoerd, inclusief de bijbehorende winsten, nietig te verklaren. Om aan een dergelijke verplichting te voldoen, behouden wij ons verder het recht voor om deze fondsen te bevriezen en in te houden en eventuele latere winsten die aan u verschuldigd zijn, te verrekenen. Indien u, voordat OneCasino zich bewust werd van de fout, geld hebt opgenomen dat niet aan u toebehoort, onverminderd andere rechtsmiddelen en acties die ons wettelijk ter beschikking staan, zal het foutief betaalde bedrag een schuld vormen van u aan OneCasino. In het geval van een onjuiste creditering bent u verplicht om onze Klantendienst onmiddellijk per e-mail op de hoogte te stellen.
  14. OneCasino aanvaardt betalingen in euro (EUR). Indien uw betaalrekening (d.w.z. uw bankrekening of uw eWallet-rekening) in een andere valuta is, zal OneCasino, of uw bank/eWallet, naar gelang van het geval, het geld omzetten in EUR alvorens het op uw Account te storten. Evenzo zullen de fondsen die u opneemt, naar u worden verzonden in EUR en OneCasino of uw bank/eWallet, afhankelijk van het geval, zullen de fondsen omzetten naar de valuta van uw betaalrekening. Let op: eventuele wisselkosten zijn voor rekening van de Accounthouder.
  15. Stortingen op uw Account moeten in overeenstemming zijn met het spel. Indien OneCasino vermoedt dat er sprake is van misbruik (bijvoorbeeld wanneer een gestort bedrag niet werd ingezet of gebruikt voor een gepast spelniveau en de Accounthouder vervolgens een opnameverzoek indient met betrekking tot dat gestorte bedrag of wanneer OneCasino vermoedt dat u misbruik maakt van wisselkoersschommelingen of financiële winst hebt gemaakt via arbitrage), behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, andere storting(en) en/of opnames die daarmee verband houden, geheel of gedeeltelijk te annuleren, om enig saldo of kosten die daarmee verband houden, in te houden van de fondsen op het Account, om fondsen in beslag te nemen, inclusief winsten, en om het Account voor onbepaalde tijd te sluiten, zonder enige waarschuwing of kennisgeving. We behouden ons verder het recht voor om een bevredigend bewijs van storting en bijkomende kopieën van persoonlijke identificatie en andere documenten te vragen en te verkrijgen, zoals vereist op elk moment tijdens het bestaan van het Account en in dergelijke gevallen voorafgaand aan de verwerking van elk opnameverzoek. Indien de ingediende documentatie niet bevredigend is, kan OneCasino de opname annuleren en het geld terugstorten op het Account of het geld in beslag nemen en het Account voor onbepaalde tijd blokkeren.
  16. U stemt ermee in dat geld dat op uw Account wordt gestort, alleen mag worden gebruikt om deel te nemen aan de spellen. Wij hebben het recht om uw Account op te schorten of te sluiten als wij redelijkerwijs van mening zijn dat u geld stort zonder de intentie om spelinzetten te plaatsen. In dergelijke omstandigheden kunnen wij dit ook melden aan de relevante autoriteiten.
  17. OneCasino verleent geen krediet voor het gebruik van de Dienst.
  18. U erkent dat wij het recht hebben een Account te blokkeren indien wij een een terugboeking/stornering of verzoek tot terugboeking ontvangen met betrekking tot dit Account. Wanneer een verzoek tot terugboeking/stornering werd ontvangen, behouden wij ons het recht voor om onmiddellijk beslag te leggen op alle beschikbare middelen op uw Account om het bedrag en de bijbehorende kosten van de terugboeking/stornering te compenseren. Bovendien zullen wij contact opnemen met u als geregistreerde Accounthouder om bevestiging van uw identiteit te vragen en, indien nodig, zullen wij u ook vragen om de door u gewenste betalingswijze te bevestigen. Er kunnen herinneringen worden gestuurd indien de gevraagde bevestiging niet is ontvangen. In deze gevallen kunnen administratieve kosten in rekening worden gebracht en het tegoed in uw Account kan afnemen in het geval onterecht gemaakte storneringen, terugboekingen of andere kosten die wij mogelijk oplopen met betrekking tot uw Account. U dient ervan op de hoogte te zijn dat enige overgebleven gelden in een Account welke is geblokkeerd vanwege verzoek van terugboeking, zullen worden behandeld als zijnde gelden op een inactief Account en de beleidslijnen welke onder Sectie 9 in deze Algemene Voorwaarden zijn uitgewerkt zullen van toepassing zijn.
  19. De maximale stortingslimiet in 24 uur is 10.000 euro of een gelijkwaardig bedrag.
 7. Uitbetalingen
  1. De beschikbare opnamemogelijkheden worden duidelijk vermeld op de Website en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.
  2. OneCasino zal een Account pas debiteren ten gunste van de tegenrekening van de Speler nadat het Account is gecrediteerd met geld van die tegenrekening.
  3. OneCasino zal het Account debiteren ten gunste van de tegenrekening indien de Speler daarom verzoekt, voor zover het saldo op het Account hoger is dan het maximum dat door de Speler wordt vermeld in zijn Account, of bij beëindiging van het Account. Het voorgaande is niet van toepassing zolang het Account van de Speler en de mogelijkheid om aan Spellen deel te nemen zijn opgeschort in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving, op basis van een redelijk vermoeden dat niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor registratie van het Account.
  4. Alle kosten in verband met verzoeken tot opnamen zijn voor rekening van de Speler.
  5. Het is de Speler niet toegestaan om een negatief saldo op het Account te hebben, noch mag de Speler deelnemen aan een Spel, als het saldo op zijn Account daarvoor ontoereikend is.
  6. Opnames kunnen alleen worden gedaan op naam van en ten aanzien van de geregistreerde Accounthouder. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat stortingen worden gedaan vanaf een Account op uw eigen naam. Wanneer OneCasino te weten komt dat stortingen werden gedaan van een Account van een derde partij, behoudt OneCasino zich het recht voor om de verwerking van uw opname te weigeren en uw Account te blokkeren.
  7. Het zal niet mogelijk zijn om fondsen gemarkeerd als 'Bonusgeld' op te nemen. Zie Sectie 8 voor meer informatie over bonussen en promoties.
  8. OneCasino, of de betalingsverwerkers die door OneCasino zijn aangesteld, zullen bijkomende controleprocedures uitvoeren bij een verzoek tot uitbetaling. Verder behouden wij ons het recht voor om op elk moment dergelijke controleprocedures uit te voeren. Deze controles kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, kopieën van het paspoort of de nationale identiteitskaart van een Accounthouder, kopieën van de facturen van de nutsbedrijven van een Accounthouder en/of kopieën van de credit-/debetkaarten die worden gebruikt om stortingen te verrichten, en documentatie over de bron van de fondsen/het vermogen.
  9. Alle transacties op de Websites kunnen worden gecontroleerd om te voorkomen dat de Dienst wordt gebruikt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. OneCasino (en zijn Toezichthouder) kan alle transacties monitoren of vragen om alle transacties na te kijken om dit misdrijf te voorkomen. OneCasino zal alle verdachte transacties melden aan de relevante bevoegde autoriteiten in het desbetreffende rechtsgebied, waar OneCasino een licentie heeft om te werken. Indien wij kennis krijgen van verdachte activiteiten met betrekking tot een van onze Spellen, zullen wij dit onmiddellijk melden aan de betrokken instanties. OneCasino kan een Account opschorten, blokkeren of sluiten en de fondsen van dat Account inhouden, indien het daartoe wordt verzocht in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften ter voorkoming van het witwassen van geld en/of de financiering van terrorisme.
  10. De tijd die nodig is om een verzoek tot opname af te ronden, kan door omstandigheden variëren, maar een poging tot opname zou zonder onnodige vertraging moeten worden goedgekeurd of afgewezen. Wanneer een opname wordt geannuleerd, wordt het geld teruggestort op uw Speelrekening en kunt u dat geld op het Account overeenkomstig gebruiken. OneCasino is niet verantwoordelijk voor fondsen die verloren gaan tijdens het spelen na een annulering van een opname door u of door ons.
  11. Het minimale opnamebedrag is 10,00 euro.
  12. Hou er rekening mee dat onze producten tijdens het spelen onmiddellijk worden verbruikt. Dus, onder voorbehoud van Sectie 10, kunnen wij geen terugbetalingen, teruggave van gelden of annulering van de gevraagde dienst tijdens het spelen aanbieden. Als u deelneemt aan een Spel met echt geld, wordt het geld onmiddellijk van uw Account afgeschreven.
  13. Wij kunnen toegewezen kosten in rekening brengen voor de verwerking van opnames en dit zal duidelijk worden vermeld wanneer u een verzoek tot opname indient. Voor meer informatie is het raadzaam de opnamepagina op de Website te raadplegen.
  14. Aanvaarding van een opnameverzoek is afhankelijk van het feit of u een storting in echt geld hebt gedaan en voldoende hebt ingezet. OneCasino behoudt zich het recht voor om een opnameverzoek te weigeren wanneer de Gebruiker het gestorte geld niet minstens één keer heeft ingezet. Voor alle opnameverzoeken gelden de toepasselijke transactielimieten en opnamemethoden. OneCasino behoudt zich het recht voor om verhoogde due diligence uit te voeren in de opnamefase indien het dit nodig acht en vooral in gevallen waar gestorte fondsen niet zijn gebruikt om in te zetten.
  15. In overeenstemming met de toepasselijke wetten en licentievoorwaarden die aan OneCasino worden opgelegd door de respectieve rechtsgebieden waar we een licentie hebben om onze diensten te verlenen, worden de fondsen van de Accounthouder beschermd in geval van insolvabiliteit door ze af te schermen en worden ze op aparte bankrekeningen aangehouden. Deze rekeningen worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en onze bank heeft dit erkend. Bovendien verzekert onze gekozen bank dat deze fondsen niet onderhevig zijn aan de tenuitvoerlegging, inbeslagname of executie van enige vordering tegen OneCasino en dat deze fondsen niet worden beschouwd als onderdeel van de activa van OneCasino in geval van insolventie. Bijgevolg zijn er in het geval van onze insolventie maatregelen genomen om de fondsen van de Accounthouder te beschermen, maar er is geen absolute garantie dat alle fondsen zullen worden terugbetaald.
  16. Als algemene regel houdt OneCasino de fondsen van klanten gescheiden van de fondsen van het bedrijf, op speciale bankrekeningen voor klanten. Deze opzet zorgt ervoor dat de fondsen op de Accounts veilig zijn in geval van insolventie. Dit betekent dat er maatregelen genomen zijn om de fondsen van de Accounthouder te beschermen, maar dat er geen absolute garantie is dat alle fondsen zullen worden terugbetaald.
 8. Voorwaarden voor bonussen en beloningen
  1. Spelers moeten 24 jaar of ouder zijn en een geldig geregistreerd OneCasino-spelaccount hebben om in aanmerking te komen voor een bonus.
  2. Wij kunnen u van tijd tot tijd bonussen of beloningen aanbieden die door ons op uw Account worden bijgeschreven ('Bonussen'). Dergelijke bonussen mogen enkel worden gebruikt zoals gespecificeerd wordt wanneer de Bonus u wordt aangeboden, en de aanvaarding van Bonussen kan in overeenstemming zijn met bijkomende of specifieke voorwaarden die u ter beschikking zullen worden gesteld, of gewoon in overeenstemming met de standaard promotievoorwaarden, zoals die van tijd tot tijd door OneCasino worden voorgeschreven en meegedeeld. Zie onze informatie over Bonussen hier https://www.onecasino.com/information/bonuses en onze informatie over Promoties hier https://www.onecasino.com/promotions. De bonusvoorwaarden staan op de promotie pagina. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u deze voorwaarden leest en naleeft, voor zover van toepassing.
  3. Tenzij anders vermeld, kunnen Bonussen maar eenmaal worden gebruikt en bent u niet gerechtigd om Bonusbedragen op te nemen of beloningen in te wisselen zonder eerst te voldoen aan de toepasselijke voorwaarden. De inzetvereisten voor het opnemen van een Bonus kunnen variëren. Daarom moet u de Bonusvoorwaarden zorgvuldig nakijken alvorens deel te nemen.
  4. Als u besluit om een opname aan te vragen voordat u hebt voldaan aan de inzetvoorwaarden voor een Bonus, kan de Bonus worden verwijderd, met inachtneming van de toepasselijke Bonusvoorwaarden. Daarom moet de Accounthouder de regels en vereisten van alle verschillende Bonussen en beloningen, zoals voorgeschreven en van tijd tot tijd gecommuniceerd door OneCasino, raadplegen en begrijpen.
  5. De Bonus die beschikbaar is bij de inschrijving van een Account, is de Welkomstbonus. Zie onze informatie over Bonussen hier: https://www.onecasino.com/information/promotions.
  6. Accounthouders die voor het eerst een storting op hun Account doen, komen in aanmerking voor de Welkomststortingsbonus. Alleen de eerste storting op een Account komt in aanmerking voor de Welkomststorting bonus. Voor meer informatie en de doorspeelvereisten, zie onze promotionele informatie hier: https://www.onecasino.com/information/promotions.
  7. OneCasino behoudt zich het recht voor om een Bonus (en gerelateerde winsten) die aan u werd toegekend, in te houden en te verwijderen indien deze niet werd gebruikt binnen één (1) maand na de datum waarop deze werd toegekend. Sommige Bonussen kunnen echter een kortere looptijd hebben en als dat het geval is, wordt dit bij de mededeling van de Bonus aan de Accounthouder vermeld.
  8. Als u in aanmerking komt voor een Bonus, zijn de inzetvereisten van toepassing voordat u de Bonus of de winsten van weddenschappen met Bonusgeld kunt opnemen. De inzetvereisten kunnen variëren en worden weergegeven en beschikbaar gemaakt voor u zodra u de Bonus ontvangt. Als u een opname wilt aanvragen voordat aan de inzetvereisten is voldaan, zal OneCasino het volledige Bonusbedrag en eventuele winsten van het Bonusgeld inhouden, voordat de opname wordt goedgekeurd. OneCasino heeft het recht om te kiezen welke Spellen en hoeveel een Spel bijdraagt aan de inzetvereisten.
  9. Verschillende Spellen dragen verschillend bij aan de inzetvereisten, zoals te zien is in de onderstaande lijst:
   1. Gokkasten en videoslots: 100%
   2. Tafelspellen: 10%
   3. Play N' GO: 10%
   4. NetEnt branded games: 10%
  10. Lokale inzet vereisten kunnen worden toegepast en als dat het geval is, zal dit samen met de Bonus worden vermeld.
  11. Bonussen kunnen slechts eenmaal per persoon en/of creditcard-/debetkaartnummer of andere gebruikte stortingsmethode worden ontvangen. Wij behouden ons het recht voor om uw Account te sluiten, Bonussen (en bijbehorende winsten) te verwijderen en/of bestaande fondsen in beslag te nemen indien bewijs wordt gevonden van Bonusmisbruik of fraude.
  12. Individuele Bonuscampagnes kunnen specifieke details en voorwaarden hebben; in dat geval wordt dergelijke informatie ter beschikking gesteld van de Accounthouder. U wordt erop gewezen dat, niettegenstaande punt 1.2, specifieke voorwaarden met betrekking tot een bepaalde Bonus en/of promotie voorrang zullen hebben op deze Algemene Voorwaarden in geval van inconsistentie of discrepantie.
  13. Tijdens het spelen wordt echt geld gebruikt vóór het Bonusgeld dat u op uw Account heeft staan en worden winsten dienovereenkomstig toegekend en verwerkt. Omdat wij in meerdere rechtsgebieden actief zijn, kunnen Bonussen verschillen; om te weten hoe dit werkt in uw specifieke rechtsgebied, verwijzen wij u naar de link met informatie over de Bonussen in punt 8.1.
  14. Omdat wij in meerdere rechtsgebieden actief zijn, kunnen maximuminzetten verschillen; om te weten hoe dit werkt in uw specifieke rechtsgebied, verwijzen wij u naar de link met informatie over de promoties in punt 8.1. OneCasino behoudt zich het recht voor om inzetten en winsten die voortvloeien uit inzetten van grotere bedragen, nietig te verklaren.
  15. Wij kennen Bonussen te goeder trouw toe aan Accounthouders die onze diensten gebruiken voor amusementsdoeleinden. Bonussen zullen worden herroepen, geweigerd of ingetrokken van Accounthouders die misbruik maken van de geest van onze aanbiedingen. 'Misbruik' verwijst naar Accounthouders die op enige andere wijze een oneerlijk of onbedoeld voordeel verkrijgen, (met inbegrip van maar niet beperkt tot) het openen van meerdere Accounts om aanspraak te maken op meerdere Bonussen. In gevallen waarin OneCasino vermoedt dat de Accounthouder te kwader trouw handelt, behoudt OneCasino zich het recht voor om te allen tijde een Bonus te annuleren en het Account van de overtredende Accounthouder met onmiddellijke ingang te beëindigen. Naar eigen goeddunken mogen wij geen terugbetalingen doen van stortingen, saldi of winsten die op het Account zijn gegenereerd, indien er vermoeden is van misbruik.
  16. U begrijpt dat u alleen Bonussen kunt ontvangen of genieten die van toepassing zijn op het land waar u woont en, waar vermeld, de betalingsmethode voor uw storting. OneCasino behoudt zich het recht voor om het bedrag van de toegekende Bonussen te wijzigen afhankelijk van het land waar de Accounthouder woont, op elk moment en om welke reden ook. Wij behouden ons het recht voor om een specifieke Bonus aan een specifieke Accounthouder of groep van Accounthouders aan te bieden, om een Bonusaanbieding zonder kennisgeving of compensatie te beëindigen, om de voorwaarden van een Bonusaanbieding te wijzigen en/of een type Bonusaanbieding naar eigen goeddunken en op elk moment in te ruilen voor een andere.
  17. Voordat opnames worden verwerkt, wordt uw Bonusspel gecontroleerd op onregelmatige speelpatronen. Met het oog op eerlijk spel wordt inzetten met nul of laag risico beschouwd als onregelmatig spel ten behoeve van de Bonus-doorspeel-eis. Indien OneCasino van mening is dat er sprake is van onregelmatig spel, behoudt het zich het recht voor om opnames in te houden en/of beslag te leggen op alle winsten, en indien van toepassing, na annulering van Bonussen, om de storting op het Account terug te plaatsen, zonder de Accounthouder hiervan op de hoogte te stellen.
  18. Cashbacks zijn ten strengste verboden en worden daarom niet aangeboden.
  19. Personen voor wie in het kader van verslavingspreventiebeleid interventies zijn getroffen komen voor een periode na die interventie niet in aanmerking voor bonussen en promoties. De lengte van de periode waarin de speler geen bonus ontvangt, is afhankelijk van de soort interventie:
   1. Interventiemaatregelen welk leiden tot een uitsluiting voor bonussen en promoties tot 30 dagen na het interventiemoment: De speler middels een gesprek inzicht geven in diens speelgedrag en hem daarbij in het bijzonder wijzen op gesignaleerd onmatig of risicovol speelgedrag of de Accounthouder adviseren om gebruik te maken van een voorziening waarmee hij op een voor hem eenvoudige wijze zelf inzicht in diens speelgedrag kan verkrijgen of de Accounthouder op voldoende effectieve wijze middels de spelersinterface berichten te verzenden om hem op diens speelgedrag te wijzen;
   2. Interventiemaatregelen welk leiden tot een uitsluiting voor bonussen en promoties tot 60 dagen na het interventiemoment: 1)De Accounthouder adviseren om gebruik te maken van de mogelijkheid om diens toegang tot de door de vergunninghouder georganiseerde kansspelen te beperken overeenkomstig een door die speler te bepalen maximum tijdsduur per bezoek of aanmelding, of gedurende door die speler te bepalen tijdsblokken. 2) De Accounthouder adviseren om gebruik te maken van de mogelijkheid om zich voor bepaalde duur of gedurende bepaalde tijdstippen uit te sluiten van deelname aan één of meerdere door de vergunninghouder georganiseerde kansspelen of spelsoorten;
   3. Interventiemaatregelen welk leiden tot een uitsluiting voor bonussen en promoties tot 60 dagen na afloop van de beperkte toegang: de 1) Accounthouder zonder diens toestemming diens toegang tot de door de vergunninghouder georganiseerde kansspelen te beperken tot een maximum tijdsduur per aanmelding of gedurende bepaalde tijdsblokken. 2) De Accounthouder zonder diens instemming voor bepaalde duur of gedurende bepaalde tijdstippen uitsluiten van deelname aan één of meerdere door de vergunninghouder georganiseerde kansspelen of spelsoorten;
   4. Interventiemaatregel welk leiden tot een uitsluiting voor bonussen en promoties tot 90 dagen na de daaruit voortkomende uitsluiting: de Accounthouder adviseren om gebruik te maken van de mogelijkheid om diens toegang tot de door de vergunninghouder georganiseerde kansspelen te beperken overeenkomstig een door die Accounthouder te bepalen maximum tijdsduur per bezoek of aanmelding, of gedurende door die speler te bepalen tijdsblokken;
   5. Maatregelen getroffen omdat er redelijkerwijs vermoed kan worden dat de Accounthouder door onmatige deelname aan kansspelen of door kansspelverslaving schade kan berokkenen aan zichzelf of aan naasten, leiden in ieder geval tot een uitsluiting van bonussen tot 12 maanden na het verstrijken van dit moment.
 9. Inactieve, geblokkeerde, opgeschorte en/of afgesloten Accounts
  1. Een 'Inactief Account' is een Account dat gedurende zes (6) opeenvolgende maanden niet is geopend en dat een saldo in echt geld heeft.
  2. Wanneer een Account als een 'Inactief Account of 'Afgesloten Account’ wordt beschouwd, behoudt OneCasino zich het recht voor om met de Accounthouder te communiceren om de procedure te bepalen om het Account al dan niet nieuw leven in te blazen. Indien OneCasino geen contact kan opnemen met de Accounthouder, zal het proberen het geld aan de Accounthouder terug te geven en indien dit niet mogelijk is, zal het naar eigen goeddunken met het geld omgaan.
  3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht en bindend voor de Speler vanaf het moment van aanvaarding, en ze blijven van kracht tenzij de overeenkomst tussen de Speler en OneCasino wordt beëindigd in overeenstemming met de bepalingen ervan.
  4. De Speler kan zijn Account te allen tijde beëindigen door contact op te nemen met de Klantendienst. De afsluiting van het Account komt overeen met de beëindiging van de overeenkomst tussen OneCasino en de Speler waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  5. OneCasino kan te allen tijde en zonder kennisgeving een Account beëindigen indien er een inbreuk is op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, of indien er gedurende zes (6) opeenvolgende maanden geen toegang is geweest tot het Account, of indien er een andere reden is voor contractuele ongeldigheid, dit uitsluitend volgens goeddunken van OneCasino.
  6. Bij beëindiging worden de fondsen van de Speler op het Account overgemaakt naar de overeenkomstige bankrekening van de Speler, nadat eventuele lopende Spellen zijn beëindigd.
  7. Voor Accounts die worden afgesloten wegens fraude (valse identificatiegegevens of dubbele Accounts), sluiten wij het Account af en verwijderen/schrappen wij het saldo. Bijgevolg wordt het saldo niet aan de Speler terugbetaald. Wij kunnen echter een uitzondering maken en dit saldo overmaken naar het eerste Account dat door de Speler is aangewezen.
  8. Naast de gronden voor beëindiging die in punt 8.4 worden vermeld, kan OneCasino het Account van de Speler blokkeren of opschorten (en/of, in voorkomend geval, de stortingsmogelijkheden van de Speler beperken, of vereffende Spelen annuleren en prijzen, winsten en uitbetaalde bedragen blokkeren, opschorten of terugvragen) en/of het Account beëindigen bij vaststelling of vermoeden van één of meer van de volgende zaken:
   1. het Spelpatroon van de Speler heeft - naar het oordeel van OneCasino - het karakter van ongepast spelgedrag;
   2. aanmoediging van of medeplichtigheid aan bedrog, met inbegrip van samenzwering, fraude, misleiding of andere illegale activiteiten;
   3. witwassen van geld of financiering van terrorisme;
   4. poging tot hacken van het Account of de Accounts van andere Spelers;
   5. gebruik van toepassingen, robots en dergelijke om het Spel en de bijbehorende functionaliteiten te beïnvloeden of te automatiseren;
   6. misbruik van het Account van de Speler;
   7. gebruik van Accounts, contact-, persoonlijke en/of inloggegevens van andere Spelers;
   8. op verzoek van de politie, de rechtbank of een regelgevende instantie;
   9. OneCasino is, om welke reden ook, niet langer in staat en/of toegestaan om de Spellen aan te bieden;
   10. ander ongepast gedrag dat, naar de mening van OneCasino, in strijd is met de intentie van het Spel en de bijbehorende functionaliteiten.
  9. Tenzij een wettelijke bepaling anders vereist, schort OneCasino de mogelijkheid om deel te nemen aan de Spellen op:
   1. op verzoek van de Speler;
   2. in geval van een redelijk vermoeden dat niet of niet langer aan de voorwaarden voor registratie van een Account wordt voldaan; of
   3. in geval van een redelijk vermoeden dat de Speler door buitensporige deelname aan Spellen of speelverslaving zichzelf of zijn familieleden schade kan berokkenen.
  10. In gevallen zoals bedoeld in de punten 9.8.2 en 9.8.3 onderzoekt OneCasino de gegrondheid van een dergelijk vermoeden. De mogelijkheid om deel te nemen aan de Spellen wordt opgeschort voor de duur van het onderzoek, met een maximumperiode van zes (6) maanden.
  11. OneCasino kan te allen tijde het Account blokkeren indien OneCasino dit nodig acht om technische of veiligheidsredenen.

  Accounts met onafgemaakte spellen
  In geval van onafgemaakte spellen moet de Speler contact opnemen met onze Klantendienst op het nummer +35627782188 of via info@onecasino.com en wij zullen de zaak onderzoeken. Als de Speler gelijk heeft, voegen we de winst van de Speler toe aan het saldo.
 10. Play responsibly
  1. OneCasino registreert en analyseert systematisch gegevens over het speelgedrag van de Speler. Indien er een redelijk vermoeden van speelverslaving bestaat, onderzoekt OneCasino het gedrag van de Speler in een persoonlijk onderhoud met die Speler.
  2. Indien OneCasino na het in punt 9.2 bedoelde onderzoek redelijkerwijs vermoedt dat de Speler zichzelf of zijn familieleden schade kan berokkenen door overmatige deelname aan Spellen of door speelverslaving, zal OneCasino aanbevelen dat de Speler tijdelijk wordt uitgesloten van deelname aan Spellen door inschrijving in het CRUKS.
  3. Indien uit de in punt 10.2 bedoelde analyse blijkt dat er een buitensporige deelname aan Spellen is of een risico van speelverslaving bestaat, kan OneCasino passende interventiemaatregelen nemen om buitensporige deelname en verslaving aan Spellen te voorkomen, zoals:
   1. de Speler door middel van een gesprek inzicht geven in zijn speelgedrag en hem met name wijzen op eventueel vastgesteld buitensporig of risicovol speelgedrag;
   2. de Speler adviseren gebruik te maken van een faciliteit die de Speler in staat stelt inzicht te krijgen in zijn speelgedrag;
   3. de Speler aanraden om gebruik te maken van de mogelijkheid om zijn toegang tot de Spellen te beperken overeenkomstig een door de Speler te bepalen maximale duur per bezoek of aanmelding op het Account, of gedurende bepaalde tijdsblokken die door de Speler worden bepaald;
   4. de toegang van de Speler tot de Spellen zonder zijn toestemming beperken tot een maximumduur per aanmelding op het Account of gedurende bepaalde tijdsblokken;
   5. de Speler aanraden om gebruik te maken van de mogelijkheid zich voor bepaalde of onbepaalde tijd uit te sluiten van deelname aan de Spellen. U kunt, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om uw toegang tot uw Account (aanmelding) te beperken voor:
    1. Een onbepaalde tijd ('Permanent')

     Als u beslist om uw Account voor onbepaalde tijd te sluiten, en dus kiest voor 'Permanent', dan moet u contact opnemen met een van onze medewerkers van de Klantendienst.
    2. Een bepaalde termijn (Tijdelijke zelfuitsluiting)

     Als u beslist om uw Account tijdelijk zelf uit te sluiten. U kunt een zelfuitsluiting beslissen voor een periode van 24 uur, 7 dagen, 1 maand of 6 maanden.

     U kunt uw zelfuitsluiting activeren via de 'Instellingen' op uw Account of door contact op te nemen met de Klantendienst op het nummer +356 27782188 of via info@onecasino.com en zelfuitsluiting aanvragen. Onze klantenservice staat 24 uur per dag en 7 dagen per week tot uw beschikking. Als u uw zelfuitsluiting op uw Account instelt, wordt deze meteen van kracht... Zodra de periode van zelfuitsluiting is verstreken, wordt uw Account automatisch terug geactiveerd.

     Na een verzoek tot zelfuitsluiting zullen wij ons inspannen om u geen marketingmateriaal meer te sturen en zullen wij er in ieder geval voor zorgen dat wij u geen marketingmateriaal meer sturen binnen 48 uur na sluiting van het Account.
   6. De Speler zonder zijn toestemming voor bepaalde of onbepaalde tijd uitsluiten van deelname aan de Spellen;
   7. De Speler bellen of mailen, of (pop-up) berichten sturen via de spelersinterface, de Speler waarschuwen voor zijn speelgedrag.
  4. OneCasino zorgt ervoor dat binnen zijn organisatie een doeltreffend verslavingspreventiebeleid wordt ontwikkeld, geïmplementeerd en gehandhaafd.
  5. Wij bieden u de mogelijkheid om financiële limieten toe te passen op uw Account. Als u een limiet instelt, kunt u niet verder spelen dan de limiet die u hebt ingesteld, omdat ons systeem automatisch elk verder spel verbiedt. U kunt naar eigen goeddunken kiezen uit de volgende opties:
   1. Session Limit
    Zo kunt u het maximumaantal minuten dat zij willen spelen, regelen. Zodra de tijdslimiet is bereikt, ontvangt de Accounthouder een bericht of hij al dan niet verder speelt.
   2. Inzetlimiet
    Zo kunt u precies bepalen hoeveel geld u in een bepaalde periode wilt uitgeven. Hiermee beperkt u het totale bedrag dat u kunt inzetten.
   3. Verlies Limiet
    Hiermee kunt u de hoeveelheid echt geld beperken die u kunt verliezen met de stortingen die u doet. Winsten worden meegenomen in de berekening van het verlies.
   4. Stortingslimiet
    Hiermee kunt u het bedrag beperken dat u in een bepaalde periode op uw Account kunt storten.
   5. Maximale bezoekduurlimiet
    Met deze limiet kunt u een maximale duur voor de toegang tot de Website instellen.
   6. Maximale kredietlimiet
    Op de speelrekening kan een maximaal krediet worden ingesteld. U kunt geen hoger bedrag op deze rekening hebben. Als de Speler een hoger bedrag wint, zal dit bedrag ter betaling worden aangeboden.
  6. De bedragen in a, b, c, d en e zijn limieten voor uw uitgaven, inzet, verliezen en/of de duur op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis.
  7. U kunt een limiet die u op uw Account hebt ingesteld, wijzigen of intrekken via de instellingen van uw Account of door contact op te nemen met onze Klantendienst via chat, door te bellen naar het nummer +35627782188 of door een e-mail te sturen naar info@onecasino.com. Het verhogen of intrekken van een limiet wordt van kracht na een afkoelingsperiode van zeven (7) dagen vanaf het moment dat OneCasino de gevraagde wijziging heeft geregistreerd. Deze 'afkoelingsperiode' geeft u de kans om opnieuw te overwegen of u uw limiet werkelijk wilt verhogen of schrappen. Het verlagen van een limiet gebeurt daarentegen onmiddellijk nadat het verzoek tot wijziging is geregistreerd. Als u een dergelijke limiet bereikt, kunt u geen verdere stortingen doen of een weddenschap plaatsen (inclusief de weddenschap die u probeert uit te voeren) totdat de duur van deze limiet is verstreken.
  8. Instellen van een maximale sessietijd en realiteitscontroles
   1. U kunt naar eigen goeddunken een maximale sessietijd instellen gedurende dewelke u aangemeld mag blijven bij uw Account. Nadat deze periode is verstreken, wordt het spel automatisch gestopt en moet u het spel afsluiten en opnieuw laden vanuit de spelbrowser om opnieuw te kunnen spelen.
   2. De realiteitscontrole helpt u om uw spelactiviteiten in de gaten te houden. Zodra deze functie is geactiveerd, verschijnt er op gezette tijden een bericht op uw scherm. Met regelmatige tussenpozen van 60 minuten verschijnt een bericht. In dit bericht wordt u meegedeeld hoe lang u al speelt en hoeveel u hebt uitgegeven/gewonnen. Het bevat een directe link naar een historiek van uw transacties en het geeft u de mogelijkheid om het spel te hervatten of te verlaten.
  9. Alle beperkingen en hulpmiddelen voor verantwoord spelen die in deze sectie worden vermeld, kunt u zelf beheren via de 'Instellingen' van uw Account.
  10. Accountlimieten en zelfuitsluitingsverzoeken gelden alleen voor het gelicentieerde merk waarvan u momenteel lid bent (bijvoorbeeld onecasino.com) en niet voor andere websites die door ons worden beheerd.
  11. Indien OneCasino meent dat uw speelgedrag u financiële of persoonlijke moeilijkheden zal bezorgen, behouden wij ons het recht voor om limieten op uw Account in te stellen of om uw Account te sluiten.
  12. Het saldo met betrekking tot de winsten van een Speler blijft op het Account totdat de zelfuitsluiting vervalt. In geval van een permanente sluiting wegens gokproblemen wordt het saldo dienovereenkomstig aan de Speler terugbetaald.
  13. Te jonge Accounthouders

   OneCasino staat niet toe dat iemand jonger dan 18 jaar (de 'Wettelijke Leeftijd') een Account opent. Bent u jonger dan de Wettelijke Leeftijd en probeert u een Account bij ons te openen of als u iemand jonger dan de Wettelijke Leeftijd helpt om een Account bij ons te openen, overtreedt u de wet. U wordt er ook aan herinnerd dat u uw creditcard- of bankgegevens niet mag doorgeven aan een persoon jonger dan de Wettelijke Leeftijd.

   Als u mensen jonger dan de Wettelijke Leeftijd in uw huishouden hebt of als er een mogelijkheid is dat mensen jonger dan de Wettelijke Leeftijd toegang hebben tot uw computer, raden wij u het volgende aan:
   1. schakel de functie 'wachtwoord onthouden' niet in op de inlogschermen van de Website;
   2. installeer software voor ouderlijk toezicht of internetfiltersoftware op uw computers. Dergelijke software is verkrijgbaar via www.netnanny.com en www.cyberpatrol.com.
  14. OneCasino doet er alles aan om zijn Accounthouders een uitstekende service te bieden. Als onderdeel van deze verbintenis proberen wij onze Accounthouders te helpen om verantwoord te gokken met de hulpmiddelen die in deze sectie worden vermeld. Als u meer details wenst over hoe u verantwoord kunt gokken, ga dan naar ons Verslavingspreventiebeleid. OneCasino zal er altijd naar streven om zijn sociale verantwoordelijkheid op een redelijke manier te handhaven; wij vertrouwen er echter op dat u begrijpt dat menselijke fouten niet volledig kunnen worden uitgesloten en daarom vragen wij te allen tijde om uw volledige medewerking. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en sluiten elke vorm van aansprakelijkheid uit indien u doorgaat met gokken of de Dienst blijft gebruiken met de bedoeling de relevante maatregelen te omzeilen. Dit omvat het openen of trachten te registreren van Accounts bij ons door gebruik te maken van valse of misleidende persoonlijke gegevens om limieten, uitsluitingen en andere instrumenten voor verantwoord spelen die eerder door u zijn aangevraagd, te omzeilen.
  15. Als u denkt dat u het risico loopt afhankelijk te worden van gokken of als u er zeker van wilt zijn dat u, of iemand anders in uw huishouden, geen toegang heeft tot goksites, kunt u overwegen software te installeren die u de toegang tot speelsites verhindert. Er zijn onafhankelijke sites van derden die producten aanbieden die gericht zijn op het blokkeren van Websites of software die verband houden met gokken.
  16. Als u ervoor hebt gekozen om niet op OneCasino te spelen omdat de mogelijkheid bestaat dat u een gokprobleem hebt, is het raadzaam om te overwegen uzelf uit te sluiten van alle gokomgevingen waartoe u toegang hebt, zowel online als offline.
 11. Privacybeleid
  1. Om u toegang te verlenen tot de Dienst, moeten wij sommige van uw persoonsgegevens verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om te begrijpen hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, moet u ons Privacybeleid lezen, dat integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.
  2. Door de Dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u het Privacybeleid hebt begrepen en aanvaardt u en staat u OneCasino toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken (met inbegrip van maar niet beperkt tot) uw identiteit. Meer informatie over ons Privacybeleid vindt u via de link https://onecasino.com/privacypolicy.
 12. Uitzonderlijke omstandigheden en Afgebroken Spellen
  1. Onverwachte technische problemen of omstandigheden buiten de controle van OneCasino zoals technische problemen bij derde partijen laten OneCasino toe om weddenschappen te annuleren en terugbetalingen te doen aan Accounthouders. Bovendien erkent u dat uw computerapparatuur of mobiele apparaat en internetverbinding de prestaties en de werking van de Dienst kunnen beïnvloeden. Daarom kan OneCasino niet garanderen dat de Dienst zonder fouten of storingen zal werken of dat de diensten zonder onderbreking zullen worden geleverd. OneCasino aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of problemen die voortkomen uit uw apparatuur, internetverbinding of derde partij. Dit omvat ook uw onvermogen om inzetten of weddenschappen te plaatsen of informatie met betrekking tot bepaalde Spellen te bekijken of te ontvangen.
  2. U begrijpt en erkent dat, indien zich een storing in een Spel voordoet waardoor een inzet foutief wordt verwerkt, alle inzetten die werden gedaan tijdens een dergelijke storing, nietig zijn. Fondsen die u hebt verworven via een slecht functionerend Spel zijn ongeldig, evenals eventuele volgende spelrondes met de genoemde fondsen, ongeacht welke Spellen met dergelijke fondsen worden gespeeld.
  3. Voor alle duidelijkheid: wanneer een Spel wordt gespeeld zonder dat er sprake is van een storing in het Spel of de Dienst, maar er is een onderbreking of een ander probleem op de apparatuur van de Accounthouder (zoals problemen met de internetverbinding), waardoor de Accounthouder bijvoorbeeld de uitslag van de weddenschap niet kan zien, dan blijft de weddenschap (en de uitslag) staan zoals bepaald door het Spel.
  4. OneCasino heeft het recht om inzetten te beperken, te annuleren en te weigeren als ze te groot worden geacht of als we van mening zijn dat het wedpatroon van de Accounthouder zodanig is dat er misbruik wordt gemaakt van de Dienst.
  5. Indien een terugbetaling wordt beslist, wordt het bedrag van de terugbetaling teruggestort op het Account van de Accounthouder. Die wordt hiervan in kennis gesteld en de procedure wordt afgerond binnen 48 uur nadat de beslissing is genomen.
  6. In het geval dat een Spel 'vastzit' in een staat waarin het niet wordt afgewerkt, bijvoorbeeld verlies van de verbinding tijdens het spelen van een actieve 'Blackjack hand', heeft OneCasino het recht om dergelijke inzetten regelmatig 'op te ruimen' en de inzet/weddenschap terug te storten op het Account van de Accounthouder.
  7. Indien een Bonuscampagne op de een of andere manier verkeerd geconfigureerd is, heeft OneCasino het recht om het saldo van de Accounthouders en andere rekeninggegevens die door de verkeerde configuratie beïnvloed zouden zijn, te wijzigen om de fout te corrigeren.
  8. Indien een Spel een bug of verkeerde configuratie bevat waardoor een incorrect gedrag of uitbetaling wordt veroorzaakt, heeft OneCasino het recht om het Spel te verwijderen en het saldo van de Accounthouder en de rekeninggegevens te wijzigen om de fout te corrigeren.
  9. Om de Dienst te gebruiken kan het nodig zijn om bepaalde software te downloaden. Sommige externe softwareleveranciers kunnen u ook vragen in te stemmen met aanvullende voorwaarden die het gebruik van hun producten regelen. Indien u dergelijke voorwaarden van derden niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u om hun software niet te gebruiken. OneCasino aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot software van derden.
  10. Het is u niet toegestaan misbruik te maken van fouten of onvolledigheden op de Website of anderszins in een van de diensten. Indien u kennis krijgt van een dergelijke fout of onvolledigheid, moet u zich onthouden van elk gebruik daarvan en ons onmiddellijk op de hoogte stellen. Indien u deze Sectie 10 niet naleeft en informatie over een fout of onvolledigheid misbruikt of openbaar maakt, heeft OneCasino het recht om alle rechtsmiddelen aan te wenden. Dit omvat een vergoeding voor alle kosten die werden gemaakt in verband met verliezen die het gevolg zouden zijn van uw inbreuk op deze Sectie 12.
 13. Klachten- en geschillenregeling
  1. Als u een klacht wilt indienen over onze diensten, kunt u contact opnemen met onze Klantendienst volgens de instructies op de Websites. Dit is terug te vinden in de Sectie 'Contact' of 'Help'. U kunt ons ook een e-mail sturen via complaints@onecasino.com of telefonisch contact met ons opnemen op nummer +356 27782188.
  2. Klachten worden in eerste instantie behandeld door de Klantendienst en binnen OneCasino geëscaleerd wanneer het personeel van de Klantendienst de zaak niet binnen een redelijke termijn kan oplossen. De Accounthouder wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken van zijn klacht. Wij proberen klachten altijd zo snel mogelijk op te lossen.
  3. U kunt uw klacht ook richten aan het platform voor onlinegeschillenbeslechting (Online Dispute Resolution of ODR) van de Europese Commissie. Deze Website is bedoeld om consumenten en handelaren te helpen hun geschillen buitengerechtelijk op te lossen, en is toegankelijk via deze link: EC Online Dispute Resolution.
 14. Beperking van Aansprakelijkheid
  1. U erkent dat de Dienst alleen voor amusementsdoeleinden is. U bent niet verplicht om onze Diensten te gebruiken en uw deelname is uw eigen keuze en beslissing. Bijgevolg bezoekt u de Website en neemt u deel aan de Dienst op eigen risico.
  2. Wij zullen trachten de Dienst te exploiteren met een redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid en in wezen zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden. U erkent en aanvaardt dat de Dienst wordt geleverd 'zoals hij is'. Voor eventuele latere fouten en gebreken gelden derhalve geen garanties of toezeggingen.
  3. Elke verklaring, garantie, voorwaarde of waarborg, uitdrukkelijk of impliciet (met inbegrip van maar niet beperkt tot elke impliciete waarborg van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel, volledigheid of nauwkeurigheid, ononderbroken levering, of niet-inbreuk of waarborg dat de Dienst tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn of dat de Dienst of toepasselijke servers vrij zijn van virussen, bugs of andere kwaadaardige programma's of dat het gebruik ervan aan uw vereisten zal voldoen) wordt hierbij uitgesloten voor zover de wet dit toestaat.
  4. Overeenkomstig en zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van Secties 14.2 en 14.3, wij, onze directeuren, medewerkers, partners en aanbieders van diensten:
   1. niet garanderen dat de Dienst (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Software, Spellen en de Website) altijd geschikt is voor zijn doel;
   2. niet garanderen dat de Dienst (inclusief de Software, Spellen en de Website) vrij is van fouten of onderbrekingen;
   3. niet garanderen dat de Dienst (met inbegrip van de Software, Spellen en de Website) toegankelijk zal zijn zonder onderbrekingen, serverstoringen, vertragingen of andere technische storingen.
  5. Terugbetalingen kunnen enkel plaatsvinden volgens ons redelijk goeddunken en/of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
  6. OneCasino tracht ervoor te zorgen dat de Dienst vierentwintig uur per dag beschikbaar is, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Dienst om welke reden dan ook op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is. Wij kunnen te allen tijde een spel van de Website verwijderen en behouden ons het recht voor om wijzigingen of aanpassingen aan te brengen, om enig element van de Dienst (met inbegrip van de inhoud van de Website en uw toegang tot de Dienst) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
  7. U stemt ermee in om ons en onze beambten, bestuurders, werknemers, agenten, aannemers en leveranciers volledig te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen, onmiddellijk op verzoek, van en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven met inbegrip van juridische kosten, die voortvloeien uit een schending van deze Algemene Voorwaarden (met inbegrip van maar niet beperkt tot Sectie 15) door u of enige andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw toegang tot en gebruik van de Dienst (of door iemand anders die uw Account gebruikt).
  8. Voor zover wettelijk toegestaan, is OneCasino niet aansprakelijk voor enig verlies, kosten, uitgaven of schade, hetzij directe, indirecte, speciale, gevolg-, incidentele of andere schade, voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst (inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van de Website of uw deelname aan de Spelen), inclusief (zonder beperking) verlies of corruptie van gegevens, verlies van winst, verlies van besparingen, verminderde goodwill, verlies als gevolg van bedrijfsonderbreking, verlies in verband met het gebruik van items, materialen of software of omissies in de inhoud, de vervalsing, vernietiging of het verlies van gegevens of documenten.
  9. Wanneer de aansprakelijkheid zoals bedoeld in punt 14.8 niet volledig kan worden uitgesloten, en voor zover de wet dit toelaat, zal de aansprakelijkheid van OneCasino voor schade of verlies (direct, indirect, speciaal, gevolg-, incidenteel of anderszins) voor het gebruik van de Dienst, ongeacht de oorzaak van de actie (contract, onrechtmatige daad of anderszins), niet meer dan €100 bedragen.
  10. Alle informatie op onze Website wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als professioneel advies van welke aard dan ook. Noch OneCasino, noch een van zijn onafhankelijke leveranciers is aansprakelijk voor eventuele fouten, onvolledigheden, onnauwkeurigheden of vertragingen in de informatie, of voor enige acties die worden ondernomen op basis van informatie op de Website.
 15. Intellectueel Eigendom
  1. OneCasino, zijn Affiliates en zijn licentiegevers zijn de enige houders van alle rechten op de software die deel uitmaakt van de Dienst (inclusief die op de Website en in de Spellen) (de 'Software') en de code van de Software (inclusief de onderliggende broncode en software), structuur en organisatie, inclusief auteursrecht, handelsgeheimen, intellectuele eigendom en andere rechten.
  2. De naam 'OneCasino' en alle andere handelsmerken, dienstmerken, tekens, handelsnamen en/of domeinnamen die van tijd tot tijd door OneCasino op de Websites en/of haar toepassingen worden gebruikt (de 'Handelsmerken'), zijn de handelsmerken, dienstmerken, tekens, handelsnamen en/of domeinnamen van OneCasino en/of haar bedrijven van de Groep en/of licentiegevers, en deze entiteiten behouden zich alle rechten op dergelijke Handelsmerken voor.
  3. Alle inhoud op de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Software, afbeeldingen, foto's, animaties, video's, muziek, audio en tekst (de 'Inhoud van de Website') is eigendom van OneCasino en/of haar affiliates en/of haar licentiegevers en wordt beschermd door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten. U erkent hierbij dat u door het gebruik van de Dienst geen rechten verkrijgt op de Inhoud van de Site en/of de Handelsmerken, of enig deel daarvan. In geen geval mag u de inhoud van de Site en/of de Handelsmerken gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OneCasino.
  4. De rechten bedoeld in de punten 14.1, 14.2 en 14.3 worden gezamenlijk de 'Intellectuele Eigendom' genoemd.
  5. U gaat ermee akkoord niets te ondernemen dat de intellectuele eigendom van OneCasino, haar bedrijven van de Groep en/of haar licentiegevers (met inbegrip van Derde Aanbieders) schaadt of kan schaden, noch iets te ondernemen dat afbreuk doet aan het imago of de reputatie van OneCasino, haar bedrijven van de Groep, haar werknemers, bestuurders, beambten en consultants.
  6. De Overeenkomst verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, persoonlijke licentie op de Intellectuele Eigendom met als enig doel de Website (inclusief de Spellen) op uw persoonlijke computer (of ander apparaat) weer te geven en om daarmee te handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
  7. Elk gebruik van de Intellectuele Eigendom dat verder gaat dan het gebruik bedoeld in punt 13.6, is strikt verboden. Dienovereenkomstig, en zonder beperking, mag u, binnen de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven grenzen:
   1. de Software niet kopiëren, verspreiden, publiceren, reverse engineeren, decompileren, demonteren, wijzigen of vertalen of pogen toegang te krijgen tot de broncode om afgeleide werken van de broncode van de Software te maken, of anderszins;
   2. noch de Software verkopen, toewijzen, in sublicentie geven, overdragen, distribueren of leasen;
   3. noch de Software beschikbaar stellen aan derden via een computernetwerk of anderszins;
   4. noch de Software exporteren naar enig land (hetzij fysiek, hetzij elektronisch); of
   5. noch de Software gebruiken op een manier die verboden is door de toepasselijke wet- en regelgeving.
   (elk van de bovenstaande is een 'Ongeoorloofd Gebruik').
  8. De in punt 15.6 aan u verleende licentie wordt automatisch beëindigd als u punt 15.6 schendt.
  9. U garandeert dat de namen of afbeeldingen die u gebruikt in verband met de Website (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam), geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere rechten van derden. Hierbij verleent u OneCasino een wereldwijde, onherroepelijke, overdraagbare, royaltyvrije, sublicentieerbare licentie om dergelijke namen en beelden te gebruiken voor elk doel dat verband houdt met de Website, onder voorbehoud van de voorwaarden van ons Privacybeleid https://www.onecasino.com/privacypolicy.
 16. Inbreuk, schade en beëindiging
  1. Indien u enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden schendt of indien wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat u deze hebt geschonden, behouden wij ons het recht voor om uw Account niet te openen, op te schorten of te sluiten, of de uitbetaling van uw winsten in te houden en deze fondsen op het Account aan te wenden voor elke schadevergoeding die u verschuldigd bent.
  2. Indien OneCasino vermoedt dat u betrokken bent bij illegale en/of frauduleuze activiteiten tijdens het gebruik van de Dienst of dat u de Algemene Voorwaarden schendt of dat u problemen hebt met schuldeisers of dat u anderszins betrokken bent bij handelingen die schadelijk kunnen zijn voor ons bedrijf, behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken uw Account te bevriezen of te beëindigen of inzetten te annuleren.
  3. U erkent dat OneCasino uiteindelijk beslist over de vraag of u de regels, het beleid en/of de Algemene Voorwaarden van OneCasino hebt geschonden op een manier die leidt tot opschorting of permanente uitsluiting van deelname op onze site(s).
  4. Indien wij onze rechten krachtens deze Algemene Voorwaarden met vertraging of helemaal niet afdwingen, betekent dit niet dat wij onze rechten verliezen of er afstand van doen, wanneer er geen vaste termijnen zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt ook voor u.
  5. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor een schending van deze Algemene Voorwaarden die voortvloeit uit omstandigheden die wij redelijkerwijs niet kunnen controleren.
 17. Scheidbaarheid

  Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal deze bepaling uit deze Algemene Voorwaarden worden verwijderd en blijven alle andere bepalingen van kracht en onaangetast door een dergelijke verwijdering.
 18. Overdracht

  Wij behouden ons het recht voor om de Overeenkomst toe te wijzen of anderszins rechtmatig over te dragen. U van uw kant mag deze Overeenkomst echter niet toewijzen of anderszins overdragen.
 19. Gehele Overeenkomst

  De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van onze Dienst en, behalve in geval van fraude, vervangen zij alle eerdere of gelijktijdige communicaties, voorstellen en overeenkomsten, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons met betrekking tot de Dienst.
 20. Toepasselijk recht en jurisdictie
  1. Alle juridische vorderingen of geschillen die uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst ontstaan, worden beslecht overeenkomstig het recht van de plaats van de overeenkomst. De plaats van overeenkomst van deze Overeenkomst is Nederland en zij wordt beheerst door het Nederlandse recht.
  2. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in overeenstemming met Sectie 13, zijn geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken (of de toepasselijke Nederlandse regelgevende instantie). Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden onder de wetten van enig ander rechtsgebied.
 21. Beleid voor het voorkomen van kansspelgerelateerde criminaliteit

  Introductie

  OneCasino Limited (OCL) erkent dat het belangrijk is doeltreffende maatregelen aan te nemen en in te voeren voor het voorkomen en het onderdrukken van het witwassen van geld (ML) en de financiering van terrorisme (TF) OCL spant zich in voor het voorkomen van de financiële criminaliteit.

  Het beleid stelt de beginselen van OCL's AML-programma vast en werd opgesteld ten behoeve van de naleving met de toepasselijke Nederlandse regelgeving, namelijk:
  • Kansspelwet
  • Besluit Kansspelen op afstand
  • Verordeningen Kansspelen op afstand
  • Voorkomen van witwassen van geld en de Wet inzake de bestrijding van de financiering van terrorisme
  • Sanctiewet 1977
  • KSA-richtlijnen voor de bestrijding van het witwassen van geld en financiering van terrorisme
  • Wetboek van Strafrecht
  Dit beleid heeft als doel de plicht van OCL aan te pakken. Met name:
  • Het identificeren van verschillende soorten spelers die waarschijnlijk een hoger dan gemiddeld risico inhouden of buiten de risicobereidheid van OCL vallen;
  • Het identificeren en beoordelen van het potentieel witwassen van geld en/of financiering van terrorisme door de identificatie van risicocategorieën;
  • Het identificeren van belangrijke risico-indicatoren zoals de spelersactiviteit en/of publieke en/of andere hoge profielposities;
  • Het beheersen en beperken van risico's door efficiënte controles en door in een positie te zijn waarin er toezicht kan worden gehouden op deze controles om, waar nodig, aanpassingen te kunnen doen;
  • Het waarborgen van een proces om de genomen beslissingen in vast te leggen en al de maatregelen die werden ingevoerd voor het uitvoeren van het eerder genoemde.

  OCL's risicobereidheid

  De Raad van bestuur van OCL heeft een lage risicodrempel wat betreft de spelers-/economische activiteiten die het bedrijf kan blootstellen aan het risico op ML/FT.

  Met het oog hierop heeft de Raad van bestuur besloten dat het bedrijf geen spelers met een hoog risico in zijn portefeuille zal houden, en zodoende kunnen spelers met een hoog risico ofwel
  i) zich niet meer inschrijven op de websites van het bedrijf
  ii) onmiddellijk uitgesloten worden nadat uit de risicobeoordeling (zowel automatisch als manueel) blijkt dat een speler een hoog risico op ML/FT kan inhouden


  Beleid inzake klantacceptatie
  Een klant wordt voor de doeleinden van dit beleid beschreven als een natuurlijk persoon die een account heeft bij OneCasino. Het volgende beleid inzake klantacceptatie houdt de criteria in voor de aanvaarding van klanten en zal worden gevolgd door het bedrijf.
  • Er zullen geen accounts onder een anonieme naam worden geopend
  • De parameters voor risicoperceptie zullen duidelijk worden gedefinieerd met betrekking tot de locatie van de klant, wijze van betalingen, omzetvolume, enz. Dit zal de indeling van klanten in categorieën van niveaus met een laag, gemiddeld en hoog risiconiveau helpen bespoedigen.
  • Het bedrijf zal documenten verzamelen en andere informatie van de klant afhankelijk van het waargenomen risico en rekening houden met de vereisten van de AML-wet en richtlijnen die door KSA zijn opgesteld. De metingen en tijdschema's zullen worden opgevolgd zoals uiteengezet in het beleid inzake de identificatie en verificatie van de klant.
  • Het bedrijf zal een bestaande account opheffen of zal geen nieuwe account openen wanneer de klant actief staat geregistreerd op CRUKS, Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen.
  • Het bedrijf zal een bestaande account opheffen of zal geen nieuwe account openen wanneer het niet in staat is om de gepaste klantenonderzoeksvereisten toe te passen, d.w.z. als het niet in staat is om de documenten te identificeren en/of verkrijgen die vereist zijn voor de risico-indeling vanwege het gebrek aan medewerking van de klant of de onbetrouwbaarheid van de gegevens/informatie aan het bedrijf.
  • Het bedrijf zal geen nieuwe account openen tot de klant heeft bepaald dat:
   • ze naar behoren kennis hebben genomen van de informatie waarnaar in de artikelen 4.34, 8 en 9 van het besluit, reclame en verslavingspreventie wordt verwezen
   • ze handelingsbekwaam zijn
   • ze alleen op hun eigen account zullen spelen
   • hun registratie niet zal worden gebruikt voor ML of FT, voor de schending van sanctiebesluiten of voor fraude/verkeerd gebruik van de aangeboden diensten
   • zij zorgvuldig zullen omgaan met de identificatiemiddelen voor het inloggen, alle redelijke maatregelen nemen om het gebruik ervandoor derden te voorkomen en daartoe alle verdere voorschriften naleven.
  De aard en omvang van het klantenonderzoek zal afhankelijk zijn van het waargenomen risico door het bedrijf.

  Uitgesloten spelers en economische activiteiten

  Bij OneCasino worden klanten met een hoog risico niet aanvaard. In geval een klant een hoog risico inhoudt en het risico niet kan worden verlaagd (door de bron van inkomsten/omzet te controleren, of door aanvullende beperkingen op het account te plaatsen), zal de zakelijke relatie onmiddellijk worden stopgezet.

  Politiek prominente personen

  Publieke corruptie wordt gezien als de voornaamste reden voor het witwassen van geld. Daarom kan het aangaan van banden met personen die een prominente openbare functie uitoefenen/uitoefenden of anderen die nauw verwant zijn aan hen (zoals familieleden of nauwe verwanten) een juridisch of reputatierisico inhouden voor OCL.

  Het is het beleid van OCL om geen PEP's of RCA''s (familieleden of nauwe verwanten) in zijn database te hebben en daarom wordt het account bij de melding van een PEP door het systeem onmiddellijk gesloten.

  Sanctiescreening

  OCL onderneemt ook andere maatregelen die gericht zijn op het bestrijden van terrorisme, de financiering van terrorisme en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens. Het moet in naleving zijn met de verplichtingen voortvloeiend uit de Sanctiewet van 1977 betreffende sanctiescreening, het bevriezen van activa en rapportering.

  Het sanctiebeleid vereist volledige naleving en iedere persoon die inbreuk maakt op een verplichting in het kader van een relevant wetsinstrument is schuldig aan een misdrijf, tenzij er met succes een verweer wordt gevoerd. De aard van de wetgeving houdt in dat OCL het risico loopt een sanctieverplichting te schenden zodra een persoon wordt genoemd in een verordening van de EU of een resolutie van de VN-Raad, of binnen de werkingssfeer van een plaatselijk wetsinstrument valt (bv. bevel tot bevriezing); daarom is het absoluut noodzakelijk dat in dit verband voortdurend toezicht wordt uitgeoefend.

  Het sanctiebeleid vereist volledige naleving en iedere persoon die inbreuk maakt op een verplichting in het kader van een relevant wetsinstrument is schuldig aan een misdrijf, tenzij er met succes een verweer wordt gevoerd. De aard van de wetgeving houdt in dat OCL het risico loopt een sanctieverplichting te schenden zodra een persoon wordt genoemd in een verordening van de EU of een resolutie van de VN-Raad, of binnen de werkingssfeer van een plaatselijk wetsinstrument valt (bv. bevel tot bevriezing); daarom is het absoluut noodzakelijk dat in dit verband voortdurend toezicht wordt uitgeoefend.

  Verificatievereisten

  Voordat u een klant laat deelnemen aan diensten die worden aangeboden door OCL, moet er een klantenonderzoek van elke klant worden uitgevoerd, en dit tot een voldoende hoog niveau, zoals uiteengezet in de AML-wet en het Besluit kansspelen op afstand.

  Identificatie en beoordeling van het risico op witwassen van geld en financiering van terrorisme

  De EU heeft een AML-richtlijn uitgevaardigd om vakmensen te helpen bij het identificeren, beoordelen, en beperken van risico's op witwassen van geld en financiering van terrorisme. In de richtlijnen worden vijf grote risicocategorieën onderscheiden die door het OCL in aanmerking worden genomen bij de beoordeling en identificatie van de ML/FT-risico's van een speler:
  • Klantenrisico
  • Productrisico
  • Landenrisico
  • Risico van interface/leveringskanaal
  • Transactioneel risico
  OneCasino zal de ML/FT risico's identificeren en beoordelen waaraan het is blootgesteld, en zal verschillende maatregelen, beleidslijnen, controles en procedures op een manier gebruiken dat hulpmiddelen daar waar het meest nodig worden toegepast.

  Daartoe hanteert OCL een op risico gebaseerde aanpak die erkent dat de ML/FT-risico's voor elke klant verschillend zijn. Zij verzet zich tegen een prescriptieve 'afvinkmentaliteit' en maakt gebruik van controles die in verhouding staan tot het ingeschatte risico. Voor gebieden met een hoog risico gelden verscherpte procedures, terwijl op gebieden met een laag risico vereenvoudigde of minder strenge controles worden toegepast.

  Voortdurende monitoring van risiconiveaus

  OneCasino stelt risicoprofielen op van alle bestaande en nieuwe klanten en past AML/CFT-maatregelen toe rekening houdend met de risico's die aan een transactie of betalingsmethode verbonden zijn.

  Hoewel de richtlijnen gelden voor alle nieuwe klanten/rekeningen, past de onderneming deze ook toe op het bestaande klantenbestand door een risicogebaseerde aanpak. Transacties op bestaande rekeningen moeten voortdurend worden gecontroleerd en ongebruikelijke patronen en grote transacties moeten aanleiding geven tot een herziening van de klantenrisicobeoordeling.

  De voortdurende controle van een zakelijke relatie omvat het onderzoek van de stortingen en uitbetalingsverzoeken die in de loop van de relatie worden gedaan om ervoor te zorgen dat de verrichte transacties stroken met de kennis van OCL over de speler en zijn risicoprofiel.

  Verdenking van fraude/inbreuk op de registratievoorwaarden

  In het geval dat OneCasino een vermoeden krijgt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de activiteit op een rekening of een klant verband houdt met fraude of een inbreuk op een voorwaarde voor registratie, zal het onmiddellijk aan alle verificatievereisten voldoen, ongeacht het tijdstip waarop dit vermoeden ontstaat.

  Tijdens de uitvoering van het onderzoek kan OCL bepaalde of alle diensten opschorten en geld op de rekening inhouden tot de uitkomst van het onderzoek. Indien OCL van oordeel is dat een klant een van de voorwaarden schendt of onwettig of frauduleus handelt, zal het de zakenrelatie onmiddellijk beëindigen.

  Registratieverplichtingen

  De OCL is krachtens de AML-wet verplicht adequate en doeltreffende procedures toe te passen om de passende controle en de historische nauwkeurigheid van de dossiers in verband met AML/CFT te waarborgen. Deze gegevens kunnen worden opgevraagd door de FIE of door andere bevoegde autoriteiten, indien dat nodig is. Alle gegevens worden gedurende ten minste vijf (5) jaar na de beëindiging van een spelersrekening bij de klant bewaard.