Home
Slots
Live
Promoties
Nieuws

Jouw sessie is verlopen

Welkom terug!

Log opnieuw in

E-mail

Wachtwoord
Geboortedatum

Inloggen
Wachtwoord vergeten? Creëer account

Wachtwoord vergeten

Vul alsjeblieft je e-mailadres in. We sturen binnenkort instructies voor het opnieuw instellen van het wachtwoord.

Jouw e-mailadres
Versturen
Log hier in Creëer account

Two Factor Authentication

Please enter the code that was just send to you by sms or email

Your code
Versturen

Privacybeleid

Privacybeleid, versie February 21st 2022

1. INLEIDING

One Casino Limited ("One Casino", het "bedrijf", "OCL", "wij", "onze/ons") zet zich in om de hoogste normen van dataprivacy, vertrouwelijkheid en informatiebeveiliging te handhaven. De bescherming van de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie en persoonsgegevens wordt ten alle tijde ernstig genomen.

Wij verwerken gegevens in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG") en de Wet Gegevensbescherming, hoofdstuk 586 van de wetten van Malta, en door de commissaris voor gegevensbescherming van Malta. In dit privacybeleid (het "beleid") leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

De volgende definities hebben dezelfde betekenis als die in de AVG: "betrokkene", "gegevensbeheerder", "gegevensverwerker", "persoonsgegevens", "verwerken" of "verwerking".

One Casino hecht waarde aan de privacy van zijn klanten en gaat zorgvuldig om met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Dit beleid zet uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van de speler ("u", "uw", "gebruiker"), in onze hoedanigheid van gegevensbeheerder. Als u vragen hebt over dit beleid of over wat erin staat, kunt u per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) op dpo-officer@onecasino.com.

Dit beleid moet gelezen worden in combinatie met onze Spelersvoorwaarden https://www.onecasino.com/termsandconditions en elk ander relevant document waarnaar One Casino verwijst en dat van tijd tot tijd uitgegeven en gewijzigd wordt.

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met en stemt u in met dit beleid.

2. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Het doel van dit beleid is om de belangrijke informatie vast te stellen met betrekking tot het verzamelen, verwerken, opslaan en bewaren van uw persoonsgegevens en om regels en controles vast te stellen om de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy te garanderen in overeenstemming met de bepalingen van de AVG die van toepassing is op One Casino. Dit beleid zet uiteen hoe One Casino de persoonsgegevens die het verzamelt en bewaart over personen op een wettelijke en voor de betrokkene eerlijke manier verwerkt.

3. PRIVACYBEGINSELEN

Aangezien One Casino in Malta is gevestigd, volgen we de regels van de AVG. Dit betekent dat wanneer wij met uw persoonsgegevens omgaan, wij altijd de beginselen van het AVG volgen:

 • Rechtmatigheid, billijkheid en transparantie:
  • Wij stellen geldige redenen vast voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. Wij gebruiken persoonsgegevens op een eerlijke manier. Wij misleiden de betrokkenen niet en zijn altijd vanaf het begin duidelijk, open en eerlijk over de manier waarop de persoonsgegevens zullen worden gebruikt.
 • Doelbeperking:
  • One Casino is vanaf het begin van de relatie duidelijk over het doel van de informatieverwerking.
 • Dataminimalisatie:
  • Ervoor zorgen dat de persoonsgegevens die wij verwerken toereikend zijn om ons doel naar behoren te verwezenlijken en een rationeel verband met dat doel te hebben. Wij bewaren geen gegevens die wij voor dat doel niet nodig hebben.
 • Accuraatheid:
  • Alle redelijke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken niet onjuist of misleidend zijn. Indien wij ontdekken dat persoonsgegevens onjuist of misleidend zijn, nemen wij de nodige maatregelen om deze zo spoedig mogelijk te corrigeren en/of te wissen.
 • Opslagbeperking:
  • One Casino heeft bewaartermijnen vastgesteld in een afzonderlijk beleid inzake gegevensbewaring, waarin de duur van de gegevensbewaring wordt uiteengezet, zodat geen gegevens langer dan nodig worden bewaard.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid:
  • Wij zorgen ervoor dat wij over passende veiligheidsmaatregelen beschikken om de persoonsgegevens die wij van personen bezitten te beschermen.
 • Verantwoording:
  • One Casino beschikt over de nodige maatregelen en documenten om aan te tonen dat we de regels naleven.

4. PERSOONSGEGEVENS

Gegevensverzameling bij registratie

Voor bepaalde functies van onze diensten moet u zich eerst registreren. Wanneer u zich registreert voor een account bij One Casino gaat u een contract met ons aan, zoals we uitleggen in onze Algemene Voorwaarden. Om dit contract te kunnen uitvoeren en u toegang te geven tot onze diensten, moeten wij bepaalde persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Wij zullen altijd duidelijk maken welke informatie verplicht is en welke informatie u kunt besluiten ons niet te geven als u dat niet wilt. Als er gegevens zijn die verplicht zijn en u wilt deze niet aan ons verstrekken, dan kunt u geen account bij ons hebben en geen gebruik maken van onze diensten. Wij vragen u alleen om de kleinste hoeveelheid informatie die wij nodig hebben en gebruiken deze alleen voor wettige doeleinden. Wij verkopen uw informatie nooit aan iemand anders.

Om u te registreren op onze website hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Geboortedatum
 • Adres en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • BSN
 • Gegevens van uw tegen(bank)rekening

Als deze verplichte velden niet zijn ingevuld, kunt u geen account aanmaken. Naast de informatie die bij de registratie wordt gevraagd, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • IP adressen
 • Jouw speelgeschiedenis
 • Jouw financiële transactiegeschiedenis
 • Jouw gebruikte apparaten
 • Jouw aanmeldingstijd
 • Jouw betalingsgeschiedenis
 • Jouw opnamegeschiedenis
 • Jouw bankgegevens
 • Jouw gestelde limieten
 • Jouw zelfuitsluitingen
 • Jouw communicatie met de klantenservice
 • Jouw bonussen
 • Jouw inlog tijden
 • Jouw gebruikte browsers
 • telefoonnummers die gebruikt zijn voor betalingen
 • Skrill gebruikersnamen

Voor de verificatie van uw account hebben wij kopieën nodig van:

 • Identificatie (ID-kaart/paspoort)
 • Bewijs van adresgegevens (recente energierekening)

Documenten die nodig zijn voor de verificatie van uw account, kunnen worden verwerkt via een derde partij.
Voor een kleine groep gebruikers vereisten wij ook een kopie van:

 • Bewijs van financiering (recent bank-/kredietkaartafschrift)

Wij verzamelen deze kopieën en bewaren deze op een veilige manier.

Wij gebruiken deze informatie om:

 • u te helpen uw persoonlijke profiel aan te maken, te gebruiken en te beheren, zodat u toegang krijgt tot onze spellen en diensten;
 • leeftijds- en identiteitscontroles uit te voeren.
 • Bron van inkomsten te controleren.
 • klantenonderzoekscontroles uit te voeren.
 • loyaliteitspunten en beloningssystemen te beheren;
 • uw persoonlijke profiel en account te beschermen;
 • Uw weddenschappen en transacties te verwerken, met inbegrip van uw gebruik van krediet-/debetkaarten en online betalingssystemen;
 • klantenondersteuning en service-updates te verstrekken;
 • gebruikerstrends te analyseren en de diensten die wij leveren te verbeteren;
 • de registratie te beheren van dubbele rekeningen en personen uit rechtsgebieden waar gokken verboden is.
 • transacties en spelactiviteiten te controleren en onderzoeken om fraude, witwassen van geld, problematisch gokgedrag en andere onregelmatige spelactiviteiten te voorkomen en op te sporen.
 • zelfuitsluitingsregisters te raadplegen en problematisch gokgedrag te behandelen.

Na uw registratie bewaren wij uw gebruikersnaam en de door u verstrekte persoonsgegevens. Dit zodat u het niet bij elk bezoek aan onze website opnieuw hoeft in te voeren, om contact met u op te nemen in verband met de uitvoering van de overeenkomst, over opnames of stortingen en om een overzicht te geven van de diensten die wij aan u hebben geleverd.

Databron

De meeste informatie die wij over u hebben is de informatie die u zelf aan ons verstrekt. Soms krijgen wij echter ook informatie over u uit andere bronnen. Daar zijn specifieke redenen voor. Als onderdeel van onze wettelijke verplichtingen, waaronder die betreffende de bestrijding van het witwassen van geld (AML) en de bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT), zijn wij verplicht klantenonderzoekscontroles uit te voeren bij gevestigde dienstverleners voor identiteitsverificatie die uw identiteit bevestigen, met inbegrip van uw leeftijd. In sommige gevallen moeten wij ook uw bron van inkomsten verifiëren. Wij werken met gerenommeerde externe bedrijven om deze controles uit te voeren en zij leveren een rapport met informatie over u en uw achtergrond. Daarnaast voeren wij ook onze eigen legitieme zoekopdrachten uit naar voor ons beschikbare informatie uit open bronnen, zoals sociale media en openbare registers.

In sommige omstandigheden kunnen betalingsdienstaanbieders ons een kleine hoeveelheid persoonlijke informatie verstrekken wanneer zij een transactie voor u uitvoeren, zodat wij transacties aan u als speler kunnen koppelen.

Wij kunnen ook informatie over u ontvangen uit nationale zelfuitsluitingsregisters. We bevragen nationale registers zodat wij ervoor kunnen zorgen dat mensen die zich hebben opgegeven om zichzelf uit te sluiten van gokwebsites, geen rekening bij ons kunnen hebben. Deze nationale registers laten ons weten of u bij hen bent ingeschreven, zodat wij u van onze diensten kunnen uitsluiten.

U kunt er ook voor kiezen om derden toestemming te geven om persoonlijke informatie te delen met One Casino. Bijvoorbeeld het machtigen van banken en financiële instellingen om persoonlijke informatie met ons te delen om te helpen bij uw registratie en rekeningverificatie.

Juridische verplichtingen

Sommige van de informatie die wij over u verwerken is noodzakelijk voor ons om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen die wij als gokbedrijf hebben. Dit omvat vergunningseisen, verplichtingen inzake verantwoord gokken en AML-regelgeving, zoals:

 1. Onze verplichtingen inzake AML en spelersbescherming nakomen, onder meer via risicobeoordelingen;
 2. Om fraude te voorkomen;
 3. Als u uzelf wilt uitsluiten voor onze marketing berichtgevingen, maar uw account niet is uitgesloten voor het deelname aan de spellen;
 4. Om ervoor te zorgen dat u altijd beschermd bent door onze netwerkbeveiligingssystemen;
 5. Om uw spelervaring te personaliseren (in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake commerciële communicatie);
 6. Om uw klantervaring te verbeteren. Om bijvoorbeeld softwareproblemen op te sporen en uw feedback te analyseren, worden klantenlogboeken opgeslagen.

Delen van gegevens met derden

Er zijn bepaalde omstandigheden waarin wij uw informatie moeten delen met ontvangers buiten One Casino om onze diensten te kunnen leveren. Wanneer wij informatie met derden delen, zorgen wij er altijd voor dat er een passend contract bestaat, dat de gedeelde informatie op een veilige manier wordt overgedragen en dat wij alleen de kleinste hoeveelheid van uw informatie delen die nodig is. One Casino zal uw informatie nooit aan andere partijen verkopen.

De derden waarmee wij informatie delen zijn onder andere:

 • Betalingsdienstaanbieders
 • Zakelijke dienstverleners
 • Auditors
 • Juridisch adviseur
 • Analytische diensten
 • Dienstverleners op het gebied van identiteitscontrole en AML
 • Leveranciers van websiteprestaties en beveiligingssystemen
 • Marketing- en reclamebedrijven
 • Aanbieders van communicatieplatformen
 • Sociale mediaplatformen
 • Spelaanbieders
 • Nationale zelfuitsluitingsregisters
 • Banken, aanbieders van betaalkaarten en financiële diensten
 • Andere bedrijven binnen de One Casino groep of dezelfde eigendomsstructuur.

Wij kunnen een verzoek ontvangen om informatie over u door te geven aan wetshandhavers, regelgevende instanties en toezichthoudende autoriteiten. Wij zullen er altijd voor zorgen dat de organisatie die de informatie opvraagt een wettelijke basis heeft om dit te doen en zullen alleen de kleinste hoeveelheid informatie die nodig is op een veilige manier delen. Wij zullen uw persoonsgegevens ook proactief delen met wetshandhavers, regelgevende en toezichthoudende instanties wanneer wij van mening zijn dat er een strafbaar feit is of kan worden gepleegd.

Er kunnen momenten zijn waarop u informatie met ons deelt die ons doet geloven dat er een risico is voor uw leven of welzijn. Wanneer dit het geval is, zullen wij uw gegevens delen met de lokale autoriteiten in uw omgeving, zodat zij uw welzijn kunnen controleren en uw veiligheid kunnen waarborgen.

Internationale overschrijvingen

Waar mogelijk bewaart One Casino uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). In sommige omstandigheden moeten uw gegevens echter de EER verlaten, bijvoorbeeld wanneer wij samenwerken met niet-EER derden. One Casino zorgt er altijd voor dat elke overdracht buiten de EER wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet, de juiste wettelijke bescherming heeft en veilig wordt uitgevoerd.

Wanneer persoonsgegevens buiten de EER worden doorgegeven aan een land dat door de EU niet als adequaat is aangemerkt, passen wij altijd de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie toe tussen onszelf en de entiteit die de persoonsgegevens ontvangt. Dit garandeert dat uw persoonlijke informatie te allen tijde beschermd en veilig is en dat de overdracht van de informatie rechtmatig is. Sommige van de derden die wij gebruiken zijn gevestigd in de VS. Wanneer deze derden zijn aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, worden zij door de EU geacht een passend niveau van gegevensbescherming te bieden, zodat wij de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie niet toepassen.

Een klein aantal mensen dat voor One Casino werkt, bevindt zich buiten de EER. Wij eisen dat zij werken in overeenstemming met al onze interne beleidslijnen en procedures, en zij hebben ook de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie aan hun arbeidscontracten toegevoegd om ervoor te zorgen dat uw gegevens te allen tijde beschermd en veilig zijn en dat de overdracht van de gegevens rechtmatig is.

Bewaring van gegevens

One Casino heeft een aantal wettelijke verplichtingen als het gaat om het bewaren van uw persoonsgegevens. Afhankelijk van de activiteit op uw rekening, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 5 tot 10 jaar nadat u uw rekening bij ons hebt afgesloten. Alle gezondheidsdocumenten die u aan ons hebt verstrekt, worden niet bewaard en worden verwijderd zodra ze zijn beoordeeld door onze sleutelfunctie Verantwoord gokken en de DPO.

Alle gesloten en zelf uitgesloten rekeningen worden beschermd bewaard totdat de bewaartermijn is verstreken, waarna de informatie veilig wordt vernietigd.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Als gebruiker heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw gegevens of persoonlijke informatie. Deze rechten omvatten het recht op toegang tot uw gegevens, op correctie van uw gegevens, op verwijdering van uw gegevens en op beperking van uw gegevens, alsmede op overdracht van uw gegevens. Deze rechten worden hieronder toegelicht.

(i) Recht op toegang tot en wijziging van uw gegevens

Wij willen dat u op de hoogte bent van de persoonsgegevens die worden verwerkt en dat u deze verwerking kunt controleren. Daarom heeft u het recht om een bevestiging te krijgen dat gegevens over u worden verwerkt. Daardoor heeft u ook het recht om een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die worden verwerkt.

Als u het idee heeft dat uw persoonlijk gegevens verkeerd zijn verzameld, heeft u het recht deze gegevens aan te passen. Als u wenst deze gegevens aan te passen, vragen wij u contact op te nemen met onze Data protection Officer via dpo-officer@onecasino.com.

(ii) Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

Wanneer er acties zijn die wij ondernemen waar u het niet volledig mee eens bent, heeft u het recht hiertegen bezwaar te maken. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de volgende handelingen:

 • Verwerking op basis van door ons nagestreefde legitieme belangen of de uitvoering van een taak van algemeen belang;
 • Verwerking met het oog op wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Het is uw recht om bezwaar te maken tegen activiteiten die verband houden met direct marketing, zoals profilering. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, ontvangt u in de toekomst geen aanbiedingen waarvan wij denken dat deze interessant voor u zijn.

(iii) Recht om uw toestemming in te trekken

Als wij uw toestemming hebben (die wij verzamelen als onderdeel van het registratieproces), zal One Casino contact met u opnemen over nieuws, promoties, zoals onze nieuwsbrief, en bonussen. Wij zullen om deze redenen alleen contact met u opnemen als u daar vooraf toestemming voor geeft.

Wanneer u echter niet meer wilt dat uw gegevens hiervoor worden verwerkt (bijvoorbeeld wanneer u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen) heeft u het recht uw toestemming in te trekken.

U hebt volledige controle over of en hoe wij contact met u opnemen (inclusief de kanalen waarop wij contact met u opnemen) via de instellingen in uw account, die u te allen tijde kunt openen en wijzigen.

U kunt uw toestemming ook intrekken door te klikken op de knop "uitschrijven" in al onze marketinggerelateerde communicatie die u per e-mail ontvangt. Als uw bevindingen ertoe leiden dat er geen uitschrijfknop zichtbaar is in de aan u toegezonden communicatie, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op dpo-officer@onecasino.com.

Als u ervoor kiest uw toestemming voor marketing in te trekken, zullen wij dit onmiddellijk doen en zult u deze berichten niet langer van ons ontvangen. Houd er echter rekening mee dat u in zeldzame gevallen binnen 24 uur na afmelding nog steeds een marketingbericht van ons kunt ontvangen terwijl onze systemen worden bijgewerkt.

U moet zich ervan bewust zijn dat zelfs als u geen toestemming geeft voor marketingberichten, u nog steeds af en toe een service-e-mail van One Casino kunt ontvangen. Deze berichten zijn bedoeld om u te informeren over wijzigingen in de Voorwaarden en dit Beleid, alsmede over alle andere zaken die van invloed kunnen zijn op de service die wij u kunnen bieden, zoals de beschikbaarheid van betalingsmethoden.

(iv) Recht om te worden vergeten (recht om te worden gewist)

Het recht om uw gegevens te wissen (ook bekend als "het recht om te worden vergeten") is op u van toepassing wanneer u wilt verzoeken dat uw eigen persoonsgegevens worden gewist en in de toekomst niet meer worden verwerkt. Het recht op verwijdering bestaat in de volgende situaties:

 1. Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
 2. U trekt uw toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 3. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen doorslaggevende legitieme gronden zijn;
 4. Als de persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met de wet;
 5. Als uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Het recht op wissen is geen absoluut recht. Dat betekent dat het niet altijd voor iedereen geldt. Om uw gegevens te laten verwijderen, moet u in één van een klein aantal categorieën vallen. Daarnaast zijn er een aantal categorieën, de zogenaamde uitzonderingen, waarvoor het recht op verwijdering van uw gegevens helemaal niet geldt.

One Casino moet voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen uit hoofde van de AML-wetgeving. Volgens deze wetten zijn wij verplicht alle informatie over een zakelijke relatie met een persoon te bewaren tot de bewaartermijn die aan de account is toegewezen. Voor het recht op verwijdering van uw gegevens geldt dus een bewaartermijn van vijf jaar.

Hoewel het recht op wissen niet voor alle spelers bij One Casino geldt, kunnen wij uw account bij ons sluiten, wat betekent dat u niet langer van One Casino hoort en uw account niet langer actief is.

Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op via https://www.onecasino.com/contact​ of neem contact op met onze DPO via dpo-officer@onecasino.com

(v) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Met dit recht zullen we uw informatie op een transparante manier aan u overdragen, waardoor het gemakkelijk (een computer-leesbaar formaat) is om deze over te dragen aan andere organisaties. U heeft ook het recht om ons te verzoeken uw betrokken gegevens rechtstreeks aan de andere organisatie over te dragen. Het recht op data portabiliteit is van toepassing in de volgende situaties:

 1. Persoonlijke gegevens die automatisch zijn verwerkt(waar geen papieren documenten van zijn);
 2. Persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft;
 3. Alleen wanneer u toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens te verwerken.

Alleen wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, moet u een e-mail sturen naar onze DPO op dpo-officer@onecasino.com vanaf uw geregistreerde e-mailadres en deze verstrekken:

 • Uw naam
 • Contactgegevens
 • Jouw gebruikersnaam
 • Alle details van uw verzoek

In sommige omstandigheden kunnen wij u vragen ons een identiteitsbewijs te verstrekken zodat wij uw identiteit kunnen controleren. Als dat nodig is, laten wij u dat weten en leggen wij uit welke legitimatie wij nodig hebben. Sommige van deze rechten zijn slechts in bepaalde omstandigheden van toepassing, dus als wij uw verzoek niet kunnen inwilligen, zullen wij u uitleggen waarom.

5. GEVOELIGE PERSOONLIJKE INFORMATIE

One Casino zal u nooit om gevoelige persoonlijke informatie vragen, zoals informatie over uw gezondheid of ras of etnische afkomst. Er kunnen momenten zijn waarop u ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons bekend te maken, bijvoorbeeld wanneer u spreekt met onze verantwoordelijke spelsleutelpersoon of DPO, en deze chats en e-mails worden toegewezen aan uw account bij ons. Wanneer u een gezondheidstoestand heeft die uw vermogen om uw gokgedrag onder controle te houden beïnvloedt en u ervoor kiest om ons te voorzien van documentatie om dit te ondersteunen, zullen wij noteren dat u een gezondheidstoestand heeft, maar de documentatie die u ons verstrekt verwijderen. Wanneer u een gezondheidstoestand bekendmaakt die volgens ons uw vermogen om rationele beslissingen over uw spel te nemen kan beïnvloeden, kunnen wij besluiten u voor uw eigen veiligheid van onze diensten uit te sluiten.

6. BETALINGEN

One Casino biedt veilige en beveiligde betalingsopties. Al onze betalingen worden uitgevoerd via een veilige en beveiligde SSL-verbinding. Wij ondersteunen alleen gerenommeerde aanbieders van online betalingen.

7. SOCIALE MEDIA

Onze website is voorzien van sociale media-knoppen. Deze knoppen worden door de aanbieders van deze diensten gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen. Wij verwijzen u naar het cookiebeleid en de privacy en het beleid van deze aanbieders, die aan verandering onderhevig zijn.

8. BEVEILIGING

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te verminderen. We houden statistieken bij op onze website, maar deze worden te allen tijde anoniem gehouden.

9. WEBSITES VAN DERDEN

Dit beleid is niet van toepassing op websites van derden die via hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van hun diensten.

10. KLACHTEN

Wanneer de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken bij u tot ontevredenheid leidt, kunt u een klacht indienen. Dien een klacht in door contact op te nemen met onze DPO op dpo-officer@onecasino.com en zij zullen uw zaak onderzoeken. Wanneer ons antwoord u niet voldoende tevreden stemt, hebt u het recht uw klacht voor te leggen aan het Bureau van de commissaris voor informatie en gegevensbescherming van Malta.

Een klacht indienen in verband met uw persoonsgegevens

Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw gegevens door One Casino zijn behandeld, kunt u uw vraag eerst stellen door een e-mail te sturen naar onze DPO om te proberen het probleem op te lossen.

U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar dpo-officer@onecasino.com en met vermelding van de volgende details:

 • Uw naam
 • Uw contactgegevens
 • Jouw gebruikersnaam
 • Alle details van de klacht die u heeft

De DPO zal dan uw klacht onderzoeken en nagaan of uw informatie op de juiste wijze en in overeenstemming met dit beleid, onze wettelijke verplichtingen en ons interne beleid en procedures is behandeld. De DPO zal dan contact met u opnemen over het resultaat van het onderzoek en de stappen die naar aanleiding daarvan zijn genomen.

11. COOKIES

One Casino verwerkt een kleine hoeveelheid informatie over iedereen die onze website bezoekt. Wij doen dit om de mensen die onze diensten gebruiken beter te begrijpen en om ons te helpen vaststellen waar er problemen zijn voor gebruikers, zoals beveiligingsproblemen of dingen die misgaan. Wij doen dit door gebruik te maken van technische programma's. Wanneer wij informatie op deze manier verwerken, is dit noodzakelijk voor de legitieme belangen van One Casino om ervoor te zorgen dat wij een plezierig, veilig en soepel klantentraject bieden en dat wij onze diensten beschermen tegen misbruik dat het vermogen van andere gebruikers om de dienst te gebruiken in gevaar zou kunnen brengen.

Cookies zijn een standaardmethode om gebruikersvoorkeuren te registreren wanneer mensen websites gebruiken, om een betere en persoonlijkere ervaring te garanderen. Deze voorkeuren worden opgeslagen in een bestand op de harde schijf van jouw computer. Een cookie zou bijvoorbeeld het land van jouw voorkeur bevatten, zodat we je deze vraag niet bij elk bezoek hoeven te stellen.

Onze website gebruikt zowel permanente als sessiecookies. Permanente cookies zijn cookies die permanent op uw computer blijven totdat u ze "handmatig" verwijdert. Sessiecookies verwijderen zichzelf automatisch wanneer u een website verlaat en naar een andere website gaat of uw browser afsluit.

Wij gebruiken cookies op onze website om een computer te herkennen wanneer een gebruiker deze website gebruikt en ernaar terugkeert, om de gebruikerservaring op deze website te verbeteren, om deze website te personaliseren voor gebruikers, om het gebruik van een account of portefeuille op deze website mogelijk te maken, om gebruikers te volgen terwijl ze door deze website navigeren, om het gebruik van deze website te analyseren, om fraude en andere illegale activiteiten op deze website te voorkomen en om de veiligheid van deze website te handhaven en te verbeteren.

12. OPNAMES VAN GESPREKKEN

Elk telefoongesprek met One Casino wordt opgenomen. Dit is zowel wanneer wij u bellen als wanneer u ons belt. U krijgt altijd een melding aan het begin van het gesprek, zodat u weet dat het gesprek wordt opgenomen. Wij nemen al onze gesprekken op om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die wij als gokbedrijf hebben, een daarvan is het opnemen van alle contacten die wij met onze spelers hebben.

Er is geen manier om te voorkomen dat een gesprek wordt opgenomen als u belt naar of gebeld wordt door One Casino, maar u kunt er wel voor kiezen om het gesprek niet door te laten gaan. U kunt ook altijd met ons communiceren via schriftelijke middelen zoals e-mail en live chat als u dat liever doet. U wordt alleen telefonisch benaderd als u ons toestemming hebt gegeven om op deze manier contact met u op te nemen en u kunt zich te allen tijde afmelden via uw accountinstellingen of door ons dat tijdens het gesprek te vertellen. De uitzondering hierop is wanneer u informatie met ons heeft gedeeld die ons doet geloven dat er een risico is voor uw veiligheid. In deze omstandigheden kunnen wij proberen contact met u op te nemen met een telefoontje om uw welzijn te controleren.

13. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN PROFILERING

Wij moeten een aantal maatregelen nemen om te voldoen aan de regels inzake (AML, CFT, fraude en andere illegale activiteiten. Om dit te doen hebben wij beleid en procedures die het gedrag van spelers controleren en ons waarschuwen voor verdachte of frauduleuze transacties en activiteiten. Wanneer relevante transacties worden gesignaleerd, schakelen wij deze door naar de nodige regelgevende en handhavingsinstanties en kunnen rekeningen worden geblokkeerd.

Als onderdeel van onze licentie hebben wij ook verplichtingen rond verantwoord gokken. Om onze naleving te garanderen, gebruiken wij een systeem dat gokpatronen of gedragingen van een speler die op problematisch gokgedrag kunnen wijzen, signaleert. Wanneer het systeem een speler signaleert, bekijkt een van onze Verantwoord Gokken sleutelfuncties de account en neemt waar nodig contact op met de speler voor een gesprek over zijn spel en geeft informatie en advies.

Wij gebruiken ook segmentatie om onze spelers op te splitsen in groepen op basis van hun spelgedrag. Wij doen dit om ervoor te zorgen dat mensen de juiste marketing krijgen (bv. de juiste taal en aanbiedingen) en om ons te helpen begrijpen hoe mensen het product gebruiken, onze marketingaanpak te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat mensen aanbiedingen krijgen waarin ze geïnteresseerd zijn.

14. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Wij zullen dit beleid herzien en bijwerken telkens als er een belangrijke wijziging is in de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken, en ten minste jaarlijks.

Indien wij wijzigingen aanbrengen in dit beleid zullen wij deze wijzigingen hieronder samenvatten. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen indien wij dit nodig achten.

15. INZAGE IN EN WIJZIGING VAN UW GEGEVENS

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen hebt over dit beleid of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op: https://www.onecasino.com/contact